Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Jn 3, 7-10, Jn 1, 35-42

Napoleon uvažuje pred smrťou nad svojim životom.

Je hrdý, že strhol toľko ľudí. Samozrejme muselo byť v ňom aj kopec nostalgie za tými časmi keď bol veľký vojvodca. Veď zomiera vo vyhnanstve. Keď čítal evanjelia uvedomil si, že Ježiš nemanipuloval.

Za Ježišom išli. Ešte nerobil zázraky a už mal učeníkov. Viď Kána Galilejská. Čítame: Učeníci tam uverili v neho. Uveril v neho – že je viac než Učiteľ. Prečo? Opäť dajme slovo Napoleonovi: Verte mi ja sa v ľuďoch vyznám, Ježiš nebol len človek.

Včera bolo Ježišovho mena. Dostal ho od anjela. Bol Spasiteľ, bol Emanuel, Boží Syn. Dnes dostal meno od potencionálnych učeníkov: Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ. Vtedy bol pre nich, ako som spomenul učiteľ – pochopiteľne, vtedy tento pojem znamenal iné.

Dnes sme počuli, že Ježiš dáva mená. Ježiš sa naňho zahľadel - na budúceho apoštola a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter. A preložené do slovenčiny to znamená skala.

Ježiš dáva mená aj nám. Predvčerom sme mali spomienku na svätého Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského. Keď Gregor píše o ich vzájomnej podpore na ceste za Ježišom poznamenal: A kým iní majú všelijaké prímenia, či už po rodičoch alebo si ich sami získali svojou prácou a úsilím, pre nás existovala len jedna veľká vec a veľké meno: byť a menovať sa kresťanmi.

Od krstu sme aj my všetci kresťanmi. Svätý Ján nám odkazuje v prvom čítaní:

Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva jeho semeno; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. Podľa tohto sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových: kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje svojho brata.

Turzovka, 4. januára, 2019

 Úvahu nad dnešným Božím slovom môžete nájsť i na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1070-vianoce-4-1

 https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/643-4-decembra

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1556-4-januar
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.