Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Bazil sa narodil v kapadóckej Cézarei, v Malej Ázii roku 330.

Dobrí kresťanskí rodičia mu dali vynikajúcu literárnu a náboženskú výchovu. Bazil bol najprv pustovníkom. Roku 370 sa stal biskupom rodného mesta. Bojoval proti ariánom a napísal skvelé diela, najmä Pravidlá pre mníchov, ktoré ešte aj dnes zachovávajú premnohí východní mnísi. Zomrel roku 379.

Gregor sa narodil toho istého roku ako Bazil, ale v Nazianze. Konal študijné cesty, na ktorých si získal široké vedomosti. Potom nasledoval Bazila na púšť. Neskôr bol vy­svätený za kňaza a biskupa. Roku 381 ho zvolili za carihrad­ského biskupa. No pre nesváry v carihradskej cirkvi sa zrie­kol biskupstva a utiahol sa do Nazianza, kde aj roku 389 alebo 390 zomrel. Pre jeho vynikajúcu výrečnosť a vzdela­nosť ho nazývajú «teológom». 

PRIATEĽSTVO V BOHU

Boh vás spojil ako priateľov. Stretli ste sa v ňom. Medzi vami nastala súťaž lásky — «Kto viac pre Boha?»

Ty, ako starší brat, Bazil, hoci rovesník, stal si sa kapi­tánom lode pri kormidle. Oživuješ púšť modlitbami a chválospevmi bratov, ktorých združuješ v novej rehoľnej družine. Pripadáš mi ako druhý «hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi!» Preto píšeš, kážeš, ale vystihu­jem, že predovšetkým miluješ Boha. Učíš aj druhých milo­vať Boha. Zdôrazňuješ Janovský: «Ak Boh má v nás vy­niknúť, my musíme zaniknúť!»

Prísnou sebadisciplínou sa prihováraš i nám «mäkký­šom dvadsiateho storočia»:

— Držte si pevnou rukou kormidlo života! Kroťte oči, uši, jazyk! Nedajte sa premôcť búrkou hnevu, zaplaviť morom bázne, zatopiť tôňou smútku! To sú vášne, ktorým nesmieme dovoliť, aby nás zatopili.

Takéhoto vznešeného učiteľa objavil v tebe tvoj pria­teľ, náš svätý brat Gregor, syn svätých rodičov, podobne ako ty, Bazil. Svätí rodičia, sväté deti!

Nazerám a obdivujem...

Tento milovník vedy — teda žiadna zbožná naivka — zamiluje sa nakoniec do najvznešenejšieho Učiteľa — Je­žiša Krista!

Sväté písmo — evanjelium — veda lásky, ho natoľko uchvátia, že všetky ostatné učenia a náuky sa mu v srdci stávajú ako blen v ústach. Svojim priateľom píše:

«Čistotu ducha som načerpal iba z božskej vedy. Pri čítaní Svätého písma som spoznal, že čítanie iba svetských kníh otravuje ducha. Také knihy ma vedeli zlákať svojím sladkým jedom. Teraz ich vypľúvam ako horkú soľ. Ako nemôže žiť vták bez vzduchu a ryba bez vody, tak ani kresťan nemôže obstáť bez lásky k Bohu. Všetko treba začínať i končiť s Bohom»

Uchvátený evanjeliom stal si sa, náš svätý brat Gregor, apoštolom Ježiša Krista. Nikto nikdy nevedel, kde sa obja­víš. Bol si vždy tam, kde bol hlad po Bohu a kde to duše potrebovali. Nezľakol si sa prekážok ani vražedných nástrah.

Tak ťa vychovala veda lásky — evanjelium Ježiša Kris­ta — a tak ťa podporovalo sväté priateľstvo s Bazilom.

Učím sa:

— Ak som ešte stále vo vákuu a nie vo vnútri svojho kresťanstva, otvorím častejšie Sväté písmo. Evanjeliový Kristus — ako učí na vrchu... pri chorých... pri dietkach... pri mŕtvych (dušiac v smrteľných hriechoch)... na hosti­ne... na colnici... v kaviarni... On je mojou normou, moje najvyššie pravidlo!

— Ak nemám dosť odvahy ho zjavovať, zapojím sa do spoločenstva bratov a sestier, aby ma podporovali. Svätci dnešného dňa, svätý Bazil a Gregor, sú mi vzorom. Obrá­tim sa k nim o pomoc.

ROZHODNUTIE 

Zahĺbim sa aspoň na štvrť hodiny do Svätého písma. Pokú­sim sa prípadne o duchovný rozhovor s niekým. Dvaja v Bohu sú silnejší: Kristus je uprostred nich!

Viac o dnešných oslávencoch sa môžete dočítať na: https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1073-sv-bazil-velky-a-gregor-naziansky

tiež na: https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1554-sv-bazil-velky-a-sv-gregor-naziansky
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.