Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Jn 2, 18-21, Jn 1, 1-18

Mnohí poznáte uznávaného vedca menom Stephen Hawking (+14.3.2018), ktorý nemohol rozprávať a komunikoval iba očami vďaka počítaču.

Takto napísal i množstvo vedeckých kníh. My si neuvedomujeme dar hlasu a tým ani slova. Slovo je veľmi zaujímavý fenomén. Vďaka nemu vyjadríme niečo, čo je v našom srdci, rozume. Skôr ako vyslovíme slovo, je v našej mysli. Slovo zhmotňuje našu myšlienku, vlastne myslíme v slovách.

Svätý Ján evanjelista geniálne využil našu skúsenosť so slovom, aby vysvetlil nevysvetliteľné – zrodenie, príchod Ježiša na svet. Zoberme jeho prvé slová evanjelia: Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. – Tak ako je slovo v našej mysli a jeho vyslovením sa zhmotňuje, tak Ježiš Boží syn bol vo večnosti u Boha a v čase sa stal človekom. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

My máme tu česť, že z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Môžeme povedať, že dostávame dar za darom. Preto je namieste, že túžime prehlbovať tento vzťah k Bohu, práve na základe vďačnosti. Chceme zmeniť svoj vzťah k Bohu, blížnym i k sebe samým. Boh to chce. Boh si to praje. My nechceme odmietnuť lásku Boha k nám. Naopak. Môžeme pomôcť iným objaviť v ich živote Boha – Lásku.

O jednej takej udalosti písali viaceré noviny po návšteve pápeža Jána Pavla II. v Los Angeles. Toni Melendez je mladý muž a pochádza z Kalifornie. Narodil sa bez rúk. Pri stretnutí mládeže s pápežom Toni hral prítomným na gitare. Pretože nemá ruky, hral nohami. Hra Toniho pápeža tak dojala, že vstal zo svojho miesta, prišiel k nemu, objal ho a pobozkal. Odvtedy sa život Toniho celkom zmenil. Stal sa vzpruhou pre iných, ktorí musia znášať podobný stav vo svojom živote. Od stretnutia s pápežom berie svoj život oveľa radostnejšie. A nielen on. Objatie a bozk pápeža nebol prejavom súcitu, ale výzvou k zaangažovanosti v osobnom i spoločenskom živote.

To nám denne robí Pán Ježiš. Ako sme v evanjeliu počuli: dal moc stať sa Božími deťmi. Preto dnes ráno, v posledný deň roka, mu ďakujme za každý dar, ktorý sme v tomto uplynulom roku dostali.

Turzovka, 31.12.2018
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.