Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Sam 1, 24-28, Lk 1,46-56

V Božom slove vrcholiaceho adventu zazneli dnes slová obety, odovzdania a klaňania.

Všetko zaznelo v starozákonnom texte, od Anny. V novozákonnom od Márie: velebenie, jasanie. Ich spoločný menovateľ? Ďakovanie, radosť z obdarovania.

Za čo ďakuje Anna? Za dieťa, ktoré jej dal Boh a o ktoré tak veľmi prosila. Pripomína to aj kňazovi Helimu: Ja som tá žena, čo tu stála pred tebou a modlila sa k Pánovi. O tohto chlapčeka som prosila a Pán mi dal, o čo som ho prosila. Ďakuje za dieťa a po oddojčení ho predsa prináša Pánovi do chrámu, zrieka sa ho. Zaujímavé a až nepochopiteľné. Popísaná udalosť bola skôr bolesť, nie?! Všetko vysvetľuje poznámka: I klaňali sa tam Pánovi. Boha považovali ozaj za Boha, Pána a Stvoriteľa, ktorému dokázala priniesť takú obetu.

Máriino velebenie a jasanie?

Sama vyspievala za čo: lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. Opäť spomínaná veľkosť a zároveň dobrota Božia: Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.

Slová. obety, odovzdania a klaňania, ako aj velebenia a jasania by nám nemali byť cudzie! Bude to vtedy, keď budeme vidieť veľkosť Boha a svoju malosť. Veľká Mária si toho bola vedomá: lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Rovnako Anna. Preto dokázala dať svojho synčeka veľkému Bohu. Vedela, že to bude najlepšie pre jej syna. A bolo. Aj pre národ. Veď z neho bol najväčší sudca, muž, ktorý viedol Izrael a pomazal (ustanovil) dvoch kráľov.

Turzovka – Dom sv. Jozefa, 2018

Úvahu nad dnešnými čítaniami môžete nájsť i na: https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1537-22-decembra

Tiež: https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/660-22-december
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.