Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 49, 8-15,  Jn 5, 17-30

 V ostatnom čase sme sa dosť zamýšľali nad predstavou Boha. Naša predstava Boha má vplyv na naše konanie, spôsob života a samozrejme aj modlitbu. Dá sa povedať, že predstava Boha má vplyv na náš život práve cez modlitbu.

Modlitba je totiž priam determinovaná predstavou Boha. Jednoducho povedané: aká predstava Boha – taká modlitba.  

Boh, ktorého poznáme zo zjavenia Biblie, je zvláštny. Je svojmu ľudu veľmi blízky.  Viď 1. čítanie, kde zaznelo mimo iného i toto: Môže matka zabudnúť na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom svojho lona?

Pritom však stále zdôrazňuje, že býva v neprístupnom svetle (1 Tim 6, 16), že ho nikto nevidel (Jn 1, 18), že pod svojím menom Pán sa nedal nikomu poznať (porov. Ex 6,3). Jediný, kto Ot­ca pozná, je Syn (Mt 11, 27). Vzťah k Bohu (modlitba) sa môže teda konať len v Kristovi a s Kristom.

Ľudské slová majú teda silu stúpať hore, vniknúť, aby sme tak povedali, do vnútorné­ho rozhovoru Otca a Syna len mocou Svätého Ducha. Človek ma takto účasť na živote Najsvätejšej Trojice.

Práve toto nám poukazuje na to, že predstava Boha má rozhodujúci vplyv na modlitbu. Ak veríme v Trojjediného Boha, žijúceho v spoločenstve lásky, ktorý ma väčší cit ako matka, úplne iná je naša modlitba.

Zároveň vidíme, že Boh nie je statický! Je v ňom dynamika lásky a života. O tom nám zas hovorí dnešné evanjelium.

Včera som hovoril s jednou pani, ktorá mala donedávna predstavu, že Boh stvoril svet za šesť dní a teraz už oddychuje. Je z toho teraz zmätená a nevie si predstaviť činnosť Boha. Pripomenul som jej slova dnešného evanjelia:  „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ Je tu spomínaná dynamika Božieho života.  

Už ste sa zamýšľali nad tým ako Boh pracuje? Môžeme povedať, že udržuje svet, náš život. Dajte tieto slova do súvisu s už povedaným. Modlitbou sa dostávame do spoločenstva Najsvätejšej Trojice a zároveň máme takto účasť na živote Najsvätejšej Trojice. Takže aj my pracujeme spolu s Bohom, alebo povedzme spolupracujeme.

Ak sú námietky voči prosebnej modlitbe (nedávno sme o tom hovorili), že chceme zmeniť Boha, tak vidíte, že vôbec nie. My spolu s nim aj modlitbou tvoríme život – v prvom rade pretvárame náš život a aj svet.

Ak sa vám to zdá čudné, alebo odvážne prečítajte si v Katechizme Katolíckej cirkvi odsek s názvom  Modlitba ako zmluva, kde čítame:

2564 Kresťanská modlitba je zmluvný vzťah medzi Bohom a človekom v Kristovi. Je to činnosť Boha a človeka. Vychádza z Ducha Svätého a z nás, je celkom zameraná na Otca v spojení s ľudskou vôľou Božieho Syna, ktorý sa stal človekom.

Nikdy – ani vo večnosti - nebudeme u konca pri poznávaní Boha, teraz sa snažme vytvárať čo najlepší obraz Boha, aby sme sa čo najlepšie modlili a aj žili.

Turzovka, 18.3.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.