Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Jób 19,1.23-27a, Jn 14, - 1-6

Pýtam sa známeho architekta či má robotu.

On: Až-až. Problém je v tom, že by to chceli mať naprojektované na druhý deň. Stále horia termíny. Pýtam sa bývalého farníka, mladíka, ktorý na Slovensku zastupuje úspešnú švédsku firmu, ako v robote. On: Niečo musí prísť. To nie je možné, stále sa len buduje, všetci to chcú mať hneď. Je to na infarkt.

Budovanie. Keby sa zobudili rodičia našej zosnulej s ktorou sa teraz lúčime, nepoznali by to tu. Tak je to tu vybudované. A tie nové technológie. Spomínam, ako má otec učil zabíjať klince, držať keľňu, sekeru, nabrúsiť kosu... Aký som bol hrdý, keď sme otesali trám, pokosili lúku. Teraz vás detí učia robiť na smartfóne, mobile. Ak nemáte dosť pokory, tak vám obchod ponúka mobily pre seniorov.

Všetko sa buduje, zdokonaľuje, vylepšuje. A čo náš život? Končí takto v rakve? Myslím, že si všetci uvedomujeme potrebu budovať aj život. Ako však budovať život?

Najskôr je potrebne uvedomiť si cieľ života. Vedeli to už starí Rimania, ktorí to dali do hesla: Quidquid agis, prudenter agas et respice finem (Čokoľvek robíš, múdro rob a pozeraj na koniec - cieľ.) Napovedá nám to aj skúsenosť. Ak vidíme stavenisko na počiatku, nevieme čo sa tam stavia. Čim bližšie má stavba k dokončenie, tým skôr zistíme čo z toho bude: Dom, ihrisko, hala...

Čo je cieľ nášho života? Smrť na konci? Keby to bol koniec nášho života, boli by sme boli najúbohejší zo všetkých stvorení na tomto svete. My si totiž ako jediní zo živočíchov uvedomujme svoj údel.

Čo nám hovorí o našom živote náš Stvoriteľ vo svoje knihe – Biblii?

Čítali sme vyjadrenie starozákonného trpiteľa Jóba, ktorý chce aby bolo do skaly vytesané: Ja viem, že môj vykupiteľ žije... zo svojho tela budem vidieť Boha. Veru ja sám ho uvidím. Budoval tak život, aby sa mohol postaviť pred Darcu života.

A čo odkazuje Boží syn, ktorý prišiel aby nám pomohol budovať život? Nech sa vám srdce nestrachuje!... Keď odídem a pripravím vám miesto, vrátim sa a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Veď práve preto prišiel na svet! Aby sme nemali pochybnosti ako sa dostať na to miesto, dnešnou terminológiou povedané - vedeli sme budovať život, Ježiš hovorí: Ja som cesta, pravda a život.

Ako sa teda buduje náš život?

- uvedomovať si ako Jób, že náš Vykupiteľ žije a že sa postavíme pred jeho tvár.

- ako starí Rimania pozerať na koniec života a múdro žiť, aby sme dosiahli pripravené miesto, ktoré nám Ježiš obetou kríža pripravil.

- poznávať Pána Ježiša ako Cestu – to sú jeho prikázania.

- poznávať Pána Ježiša ako Pravdu – to sú jeho slová. Na základe jeho slov poznáme aj pravdu o sebe, svoje nedostatky a bude nás to viesť k spovedi a úprimnej náprave života.

- poznávať Pána Ježiša ako Život – to je Eucharistia (sv. prijímanie, omša)

To je aj adventný program, ktorý práve prežívame. A keďže žijeme v dobe veľkého, rýchleho budovania, budujme aj svoj život.

Naša zosnulá je pred kolaudáciou činov svojho života. Sprevádzajme ju našimi modlitbami.

Korňa, 4.12.2018
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.