Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Zjv 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a, Lk 21, 20-28

Tí čo sú na okraji Cirkvi zvyknú hovoriť, že Cirkev žiada veci proti logike a najmä prirodzenosti človeka.

Zdôrazňujem, že tí čo sú na „okraji Cirkvi“, sú aj na pokraji viery. Veď je nepredstaviteľné, aby niekto veril v Boha a odmietal Cirkev. Boh totiž nestvoril jedného človeka, ale celé ľudstvo a je nie „Bohom samoty“, ale „Bohom spoločenstva“.

Ale poďme k tej „logike života“ podľa viery. Opäť, nič nové pod slnkom. Súčasníci Pána Ježiša si mohli povedať: Čo nám to tu hovorí! A určite pridali aj tvrdší vyraz. Pre nich nasledujúce slová boli prejavom snílka, ak nie blázna a každopádne proti logike: Keď uvidíte, že vojsko obkľučuje Jeruzalem, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu, a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú. Prípadne si povedali: Ten sa nevyzná v stratégii, je mimo reality. Možno povedali, že je dezertér, zbabelec, ktorý nechce bojovať za sväté mesto, chrám, sídlo živého Boha.

Utekať počas vojny z mesta, totiž bola najväčšia chyba – opäť mierne povedané. Veď chrám – div sveta, bola zároveň pevnosť, Jeruzalem bol obohnaný veľkými múrmi. Vybavuje sa nám ako učeníci ukazujú na chrám, poukazujú na veľké kamene a nadchýnajú sa nim (Mt 24,1 a Mk 13,1). V meste boli aj zásoby potravín, a hlavne voda. Utekať do hôr, na vidiek znamenalo vystaviť sa veľkému nebezpečenstvu.

Pri obliehaní Jeruzalema umrelo či už v boji, hladom alebo na choroby 1 100 000 ľudí a 97 000 skončilo v zajatí. Rimania sa pomstili hlavne na obrancoch mesta. Kresťania počúvli proroctvo Pána Ježiš a z Jeruzalema ušli. A tak sa viera šírila ďalej.

História, učiteľka života. Tento bolestný a tragický príbeh nás môže povzbudiť k dôvere k Ježišovi. Totiž aj my, čo sa necítime byť na „okraji Cirkvi“, ale v jej strede, môžeme mať výhrady voči jej učeniu.

Preto bude vhodne pripomenúť Ježišove slová: Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal. (Lk 10,16)

Viem, nie je to jednoduché. Vidíme ťažkosti Cirkvi, jej nedostatky – väčšie než je únosné, ale... Možno aj v tomto prípade platí: Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“

Napadá mi tiež odpoveď Petre v Kafarnaume, keď ho mnohí opúšťali: Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života (Jn 6,68).

Turzovka, 29.11.2018

Viď: https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/136-stvrtok-34-tyzdna

Tiež: https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/494-stvrtok-34-tyzdna-2
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.