Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Zjv 14, 14-19, Lk 21, 5-11

Často počuť: Keby sa prebudili starí ľudia, ani by to tu nepoznali.

Keď sme robili reportáž do farského časopisu o jednej našej kaplnke, pamätníci sa vyjadrovali: Tu pri kaplnke v tieni javora, ktorý bol zasadený pri výstavbe kaplnky, sme sa hrávali. Okolie boli pasienky. Teraz už dospelí, na to s nostalgiou radi spomínajú. To už je teraz vybudované na nepoznanie.

Mnohí sa pamätajú, že popred tento Dom sv. Jozefa šla hlavná cesta. Teraz si to ani nevieme predstaviť. Nastal veľký stavebný a dopravný bum.

Toto všetko je o budovaní, raste, zveľaďovaní. Dnešné Božie slovo je však o niečom inom. V prvom čítaní sme počuli o viacnásobnom zožatí zeme, ktoré končilo vhodením do veľkého lisu Božieho hnevu.

Evanjeliu nám tiež hovorí skôr deštrukcii: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“ Tiež sme počuli o veľkých trápeniach, ktoré prídu na ľudstvo: A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď... Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.

Prirodzene, tieto pesimistické prognózy nás netešia. My by sme sa radšej hrdili pred tými, ktorí by sa prebudili s rastom, budovaním. Pritom aj náš život je iba do určitého času rozmachom a potom dôjde k stagnácii, úpadku a nakoniec zániku.

To sa nám nielen nepáči, ale ani nezodpovedá skutočnosti. Náš Stvoriteľ je Bohom života a nie smrti. Ak sa spomína veľký lis Božieho hnevu, tak preto, lebo sme sa dostali do „tragického automatizmu“ - odsúdeniu. Odmietame Boha - Život a tak automaticky ideme k smrti. Boh nám kvôli našej záchrane poslal svojho Syna. Skôr než Ježiš povedal toto tragické proroctvo, keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním a hovoril: "Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté tvojim očiam“ (Lk 19:41-2). Odmietli ho a preto sa splnili jeho slova nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.

Ježiš však prišiel budovať. Je predsa Synom toho, ktorý je Bohom života a nie smrti. Preto nás Ježiš varuje: Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! Preto sme tu, lebo vieme za kým máme ísť, aby sme budovali večnosť, ktorá začína dnes. A to je o budovaní! A akom!

Turzovka – Dom sv. Jozefa, 27.11.2018
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.