Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Dan 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62, Jn 8, 1-11

 Hovorí sa: Čo ťa nepáli, nehas. Ako všetky podobné hesla i toto sa môže brať z rôzneho pohľadu a nemusí byť vždy smerodajné pre naše konanie.

Môže upozorňovať na to, že sa nemáme príliš miešať do veci iných – napríklad neposudzovať ich, alebo aspoň byť opatrný pri súdení. Koľkí sa napríklad pohoršili na Helkiášovej dcére Zuzane (1. čítanie) a pritom pravda bola inde. Zástup im ako starším ľudu a sudcom uveril a odsúdili ju na smrť. Aj evanjelium nám odkazuje: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“

Toto porekadlo však môže byť aj doslova zavadzajúce. Ak by sme sa ním riadili v niektorých prípadoch, tak by to bolo veľmi zlé. Množstvu zla by sa dalo zabrániť keby sme práve hasili aj to čo nás nepáli. Počuli sme ako Daniel hasil požiar veľkého očierňovania a veľkej nespravodlivosti.  A zachránil nevinný život.

Koľkému utrpeniu nevinných by sa predišlo keby sme sa angažovali pre dobro. Napríklad koľko je týraných deti; susedia aj počuli plač a nezasiahli. Koľko domáceho násilia by bolo uhasené, keby sa našli odvážni ľudia podobní Danielovi.   

V TV Lux som zachytil reláciu, ktorá hovorila o angažovanosti kresťanov. Moderátor sa pýtal, či by sa zapojili do petície aby sa v nedeľu nepredávalo. Možno maličkosť, možno niektorí kresťania nakupujú a takto sami znesväcujú sviatočný deň! Kresťan by sa mal pričiniť o dobro v spoločnosti.  

V čase pred pochodom za život ma navštívil pán biskup F. Rábek s pár kňazmi. Hovorili sme aj o tom ako podporiť ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť. Pán biskup povedal jednoducho: To musíme, tu ide predsa o život. V mnohých prípadoch ide doslova o život. V kostole sa pred Slávnosťou Zvestovania Pána objavujú biele stužky, aby sme sa zapojili do ochrany života.

Včera sme čítali list Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska ku prenasledovaniu kresťanov. Nezdá sa vám, že my kresťania sa málo zastávame jeden druhého?! Viete si predstaviť, žeby takto masakrovali moslimov?!

Zverejnia len karikatúru Mohameda a viete čo z toho je!

Podporovať život, dobro, spravodlivosť je pre kresťana samozrejmosť.  Teda malo by byť! V tomto neplatí: Čo ťa nepáli, nehas. Tu musíme hasiť, lebo nás páli svedomie a povzbudzuje, aby sme hasili.   

Turzovka 23.3.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.