Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Nm 21, 4-9, Jn 8, 21-30

Pri katechizovaní deti mám veľký problém vysvetliť deťom predobraz a tiež symbol.

Napríklad, že Jozue predobrazoval Ježiša. Jozue doviedol ľud z egyptského otroctva do zasnúbenej zeme - Ježiš z otroctva hriechu do Božieho kráľovstva. Jozue previedol ľud cez vody Jordána - Pán Ježiš nás cez vodu krstu...

Neviem či dnešnej mládeži chýbajú na to bunky, alebo to ja neviem vysvetliť. Pre vás je to však jasné.

Dnešné Božie slovo nám hovorí o medenom hadovi ako predobraze Krista. Potvrdzuje to sám pán Ježiš pri rozhovore s Nikodémom: A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život (Jn 3,14-15). Aj v dnešnom evanjeliu to Pán Ježiš naznačuje: Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som.

Paralela je jasná. Had symbol nešťastia pre človeka už od „rajských čias“. Tento nepriateľ človeka – starý had (zlý duch) trápil starozákonný ľud a trápi aj novozákonný. Ľud na púšti umieral na jeho uštipnutie; sužuje aj novozákonný ľud. Medený (ohnivý) had zachraňoval pre časný život, Ježiš z kríža pre večný život.

Pán Ježiš nás teda zachránil svojou poslušnosťou vôle Nebeského otca. Pán Ježiš to tak pekne vyjadril: Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.

To by mohol byť odkaz aj pre nás. Boh nás nenecháva samých, ako robíme čo sa páči jemu. Dokonca nenecháva nás aj keď robíme čo sa mu nepáči. Ale to je už o milosrdenstve Božom!

Keď Ježiš hovoril o svojom vyzdvihnutí, mnohí uverili v neho. Asi preto, lebo pochopili predobraz hada, vzťahujúci sa na Krista. Tu vidno, ako môže Starý zákon pomáhať na ceste ku Kristovi.

 Turzovka, 24.3.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.