Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Gal 2, 1-2. 7-14, Lk 11, 1-4

Môžem sa modliť OTČE NÁŠ?

- Nemôžem povedať "OTČE", ak sa nesprávam k ľuďom ako k bratom.

- Nemôžem povedať "NÁŠ", ak žijem len sám pre seba.

- Nemôžem povedať "KTORÝ SI NA NEBESIACH", ak žijem tak, akoby po mojej smrti nič nebolo.

- Nemôžem povedať "Posväť SA MENO TVOJE", ak Božie meno beriem nadarmo, zbytočne, nemyslím pritom na Nebeského otca.

- Nemôžem povedať "PRÍĎ KRÁĽOVSTVO TVOJE", ak ho nechcem šíriť.

- Nemôžem povedať "BUĎ VÔĽA TVOJA", ak stále presadzujem iba svoju vôľu.

- Nemôžem povedať "CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ DAJ NÁM DNES", ak si zaisťujem hojné zásoby na zajtra a nemyslím na hladujúcich a nepomáham iným.

- Nemôžem povedať "ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY, AKO I MY ODPÚŠŤAME SVOJIM VINNÍKOM", ak sa na niekoho hnevám.

- Nemôžem povedať "NEUVEĎ NÁS DO POKUŠENIA", ak iných navádzam na zlé veci.

- Nemôžem povedať "ZBAV NÁS ZLÉHO", ak nebojujem so svojimi chybami.

- Nemôžem povedať "AMEN", ak tým nemyslím - staň sa vôľa Božia."

Prajem Vám, aby ste vždy mohli povedať Otče náš...

Turzovka,10.10.2018

Pozrite tiež: https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1045-streda-27-tyzdna
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.