Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 9, 1-3. 5-6, Lk 1, 26-38

Sviatok vznikol roku 1954, keď pápež Pius XII. korunoval v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore milostivý obraz Panny Márie, zvaný Salus populi Románi — Spása rímskeho ľudu.

Bolo to pri príležitosti stého výročia vyhlásenia Nepoškvrneného Počatia Panny Márie za článok viery. Pred litur­gickou reformou Druhého vatikánskeho koncilu sviatok sa slávieval 31. mája.

KRÁĽOVNÁ NEBA I ZEME

Ľudia si zvykli voliť «kráľovné krásy» na ten-ktorý rok. Pre duchovný život bolo by dnes na mieste zvoliť si za «model krásy» najsvätejšiu Pannu z Nazareta. Tento model obstál už pred dvetisíc rokmi a vždy je aktuálny. Mimoriadnosť tohto vzoru je v tom, že:

Riadiť sa môže podľa neho rovnako muž ako žena; mladík i starec.

Je modelom rovnako pre chudobných i bohatých, vzdelaných i nevzdelaných, zdravých i chorých.

Ďalšia prednosť tohto modelu je i v tom, že svätá Panna z Nazareta je nielen jedinečnou Kráľovnou, a to nielen pre ten-ktorý rok, ale od svojho nanebovzatia je Kráľovnou všetkých čias a vekov, všetkých národov i všetkých sŕdc.

Litánie Loretánske jej tento kráľovský titul zmnohonásobňujú.

Je Kráľovnou rovnako starozákonných patriarchov, ako je a bude Kráľovnou posledného apoštola.

Je Kráľovnou všetkých mučeníkov, počnúc od Ábela po posledného mučeníka na zemi.

Je Kráľovnou všetkých bojujúcich a zápasiacich, i tých, čo v intímnom zasvätení chcú patriť čo najvernejšie Kristo­vi v panenskej neporušenosti.

Je Kráľovnou opravdivého pokoja, lebo bojovníci ako Kamil de Lellis, Ján z Boha, Ignác z Loyoly, vešajú svoje meče na jej oltár, aby potom bojovali už len zbraňou lásky a milosrdenstva za trvalejší a istejší mier v Kráľovstve jej Syna.

Táto Kráľovná dokázala si rovnako získať srdcia pro­stých detí ako vedcov, umelcov, veľkých tohto sveta a bude získavať do konca vekov malých i veľkých. Jej obraz medailu pozná Irokéz i Eskimák, Ind i Číňan, africký černoch i biely Európan.

Umelci každého druhu a všetkých čias súťažia, čo krajšieho by vytvorili na jej počesť...

Od prvého ľudského úderu Ježiša Krista v Máriinom lone, otriaslo sa kráľovstvo Satana, lebo Mária mu pošliapala hlavu. Začalo sa to tak jednoducho, že to prekvapilo rovnako nebo, zem i podsvetie.

Nazaretská Panna otvorila svoju kráľovskú kariéru tak, ako to nikto nečakal. Proti nepriateľovi ľudstva vytiahla jednu jedinú zbraň — pokoru! Svoje «fiat» — Staň sa!

Aby mohla raz panovať, začala slúžiť.

Aby mohla raz bývať v kráľovskom paláci, «kde Kráľ sedí na hviezdnatom tróne», začala s kráľovským Synom bývať v maštali.

Aby mohla byť matkou všetkých, skúsila byť najprv vyhnaná.

Aby mohla byť «Stolicou múdrosti», začala ako nazaretská žena v skrytosti pracovať.

Aby mohla byť « potešením zarmútených », musela poznať Kalváriu.

Aby mohla byť Matkou Cirkvi, t. j. všetkých národov — všetkých čias, aby mohla byť Kráľovnou sveta, musela sama položiť na paténu najdrahšiu daň svojho nepoškvr­neného Srdca, musela na kríži obetovať Syna-Bohočloveka!

Túto Božskú Hostiu podala na zmier Otcovi, aby odpustil Adamovi a jeho potomkom, aby celý svet adoptoval do rodiny Božej.

Sviatok Panny Márie Kráľovnej nám má pripomenúť obetu jej nepoškvrneného Srdca, ktorou si vyslúžila diadém Kráľovnej.

Blahoželajme jej k sláve, ktorú tak draho zaplatila z lásky k nám.

Teraz nám je už jasné, prečo panenská Matka si vie kráľovský získavať nevinné srdcia tak, ako kedysi Ambró­zov, Augustínov, Bernardov, Alfonzov.

Teraz je nám jasné, prečo je toľko pútnických miest na svete, prečo je ruženec v rukách chemikov, fyzikov rovnako ako skúmavka; maliarom ako štetec; hudobníkom ako sláčik alebo klávesa; prečo slávni chirurgovia pred operačným zákrokom vzývajú Kráľovnú neba i zeme o pomoc; prečo náš slovenský ortopéd sa nehanbí na seminári priznať: «Iba vtedy sa mi nepodarila ťažšia operácia, keď som zabudol vzývať Kráľovnú svätého ruženca, čiže nepomodlil som sa ráno ruženec.»

Najsvätejšia Panna získala si celý svet krásou svojej čistoty a silou svojej pokory.

Pokorou — podľa svätého Bernarda — pritiahla Boha; čistotou ho počala; a my doložme: láskou ho navždy objala.

Touto láskou ho objíma dodnes, ako všemohúca Orodovnica. Kto s dôverou a jednoduchosťou začína u jej nôh, ten sa čoskoro presvedčí, že Panna Mária je naozaj Kráľovná! Vždy má dosť, nikdy jej milosť nechýba, ona je Kráľovná so srdcom Matky. Preto nikdy nebolo počuť aby niekoho opustila, kto sa pod jej ochranu utiekal. Pod Krížom si nás kráľovský i matersky adoptovala.

ROZHODNUTIE

Pozdravím zo srdca Kráľovnú sveta modlitbou: Zdravas, Kráľovná...

Pokúsim sa nasledovať ju v jej kráľovskej štedrosti a milosrdenstve k iným.

 Liptovská Miriam, Celý rok so svätými

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.