Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 50, 4-9b, Mt 26, 14-25

 Mysterium iniquitatis (tajomstvo neprávosti, zla) – ako ináč sa dá pomenovať udalosť opísaná v dnešnom evanjeliu? Ako ináč, než takto mysteriózne. Kladieme si otázku spolu s Adamom Mickiewyczom. Skutočne v človeku drieme Démon?

Kto to pochopí? Zradiť priateľa za 30 strieborných! Preto sa o Judášovi šíria rôzne mienky. Judáš sa totiž stal symbolom zrady, chamtivosti a pýchy. Patrí k najtragickejším a najzáhadnejším postavám v Biblii.

Dá sa to vysvetliť? Judášov príbeh sa publikuje, zobrazuje v inscenáciách, novelách, štúdiách... Rôzne. Ako: Judáš chcel urýchliť aby už Ježiš ukázal tvár mesiáša, alebo jeho sklamaním, stratou ambícii, túžbou po peniazoch... Viď Katolícke noviny č. 15, 2014.

Vždy sú to len chabé vysvetlenia a stále sme pred tajomstvom hriechu, ktorý sa tiahne celými dejinami ľudstva. Veď Judáš, ktorý videl Ježišovu dobrotu, poznal jeho učenie, sám vedome, dobrovoľne nikým nenútený odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. Kto to pochopí!

List Svätého otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi pri príležitosti Zeleného štvrtka v Jubilejnom roku 2000 o tom medituje takto:

V týchto hodinách sa zvádza veľký boj medzi láskou, ktorá sa bezvýhradne dáva, a medzi tajomstvom neprávosti (mysterium iniquitatis), ktoré sa uzatvára vo svojom nepriateľstve. Judášova zrada sa vyníma ako symbol hriechu ľudstva. "Bola noc," poznamenáva evanjelista Ján (13,30), hodina temna, hodina odlúčenia a nekonečného smútku.

Ta noc sa objavuje aj v našom živote. Stáva sa, že zrádzame: Prísahu manželskej vernosti, sľúb lásky, svoje presvedčenie, pravdu... To sa tiež nejako vysvetľuje a ospravedlňuje: Slabosťou, vášňou, násilím, sklamaním, zranením z detstva... a čo ja viem čím všetkým.

Ako, čo robiť aby sme v sebe zbudili nie démona, ale silu dobrá?

V spomínanom liste Ján Pavol II. píše aj o nádeji: Ale v smutných Kristových slovách už prebleskujú svetlá zorničky: "Zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme" (Jn 16,22-23).

Základ je asi v prvom dnešnom čítaní z proroka Izaiáša: Každé ráno prebúdzať svoj sluch, aby sme počúvali ako učeník. Pán, Boh, nám otvorí ucho, aby sme neodporovali, nazad neustúpili... Ako však s Izaiášom svoj chrbát som nastaviť tým, čo bijú, a svoje líca tým, čo trhajú? Tvár nezakryť pred potupou a slinou a vzdorovať zlu? Asi je potrebné uvedomiť si: Pán, Boh, mi pomáha, preto nebudem zahanbený. On zatvrdil moju tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahanbím. Blízko je ten, čo mi dá za pravdu; kto sa chce prieť so mnou? A uvedomovať si ako sme spievali v žalme: Hľa, Pán, Boh, mi pomáha: ktože ma môže odsúdiť?

Čo robí Pán Ježiš aby premohol neprávosť? Káže pripraviť veľkonočného baránka, aby sa s nim stotožnil a obetoval sa za nás.

Vlastne ako Baránok – obetujúci sa premohol svet, neprávosť, zlobu ľudstva. Takže máme nádej.

 Turzovka, 1.4.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.