Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Kr 21, 17-29, Mt 5, 43-48

Pán profesor, ktorý nám v seminári prednášal homiletiku hovoril:

V príhovore sú dva príklady. Príklad kazateľov a príklad kazateľa. Ten prvý je príklad – príbeh, ktorý kazateľ vyrozpráva. Druhý je príklad osoby kazateľa. Ak kazateľ žiada niečo náročné, poslucháči sa hneď pozerajú, či to sám žije. Slováci to dali do pekného a výstižného príslovia: Vodu káže, víno pije. Ak napríklad kazateľ hovorí o potrebe ovládať sa a vzápätí by sa rozčúlil na miništrantov, mal by slabý výsledok kázne. Rimania dali túto zásadu do vety: Verba movent, exempla trahunt.

Dnes nám Pán Ježiš v seriáli reči počuli ste, že bolo povedané,... Ale ja vám hovorím, predniesol náročnú požiadavku: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Hneď nám dal aj príklad kazateľský: Nebeský otec dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.

Aký príklad kazateľa nám dal Pán Ježiš? Judášovi, ktorý prišiel s kohortou vojakov, aby ho zajali Ježiš povedal: "Priateľu, načo si prišiel!?" Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho. (Mt 26,50). Aj pri Poslednej večeri sa k nemu správa korektne. Na kríži v ukrutných bolestiach sa modli: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia." Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty. (Lk 23,34). Domnievam sa, že Ježiš nám dal dostatočný osobný príklad.

Ježiš jediný z filozofov, učiteľov žiada odpúšťať a milovať aj nepriateľov. Preto nám dal taký frapantný príklad. Už si len pripomeňme Ježišove slova: Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Od nás sa čaká niečo viac. Dokonca: Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Turzovka, 19.6.2018

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.