Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Ján sa narodil okolo roku 1350 v Pomuku južne od Plzne.

Roku 1380 sa stáva kňazom, neskôr farárom kostola sv. Havla v Prahe a roku 1389 generálnym vikárom pražského arcibiskupa Jána z Jenštejna. Pretože hájil práva Cirkvi a jej slobodu proti kráľovi Václavovi IV., ako aj pre verné za­chovanie spovedného tajomstva, bol umučený a hodený z mosta do Vltavy. Stalo sa to 20. marca 1393. Je uctievaný ako mučeník spovedného tajomstva.

HOVORÍ VLTAVA

«Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr o vás. Keby ste boli z tohto sveta, svet by miloval čo je jeho, ale že nie ste z tohto sveta, lež ja som si vás volil zo sveta, preto vás svet nenávidí..., to všetko vám budú robiť pre moje meno...» (Jn 15,18-21).

Keby učený kňaz, doktor cirkevného práva, ale súčasne i svätý, Ján z Nepomuku, generálny vikár arcibiskupa Jána z Jenštejna, nebol vrúcne miloval Krista, nemusel by poznať vlny Vltavy. Nebol by sa však iste tešil tej sláve, ktorej sa teší dnes v nebi. Veď stačilo sa podvoliť rozmarom kráľa Václava IV. (1387-1419).

Čo to bol za rozmar, ktorý ho vohnal do Vltavy?

Kráľ si chcel uľaviť vo svedomí. Upodozrieval manželku z nevery, lebo sám žil v nevere. Dôkazy nemal, tak si ich údajne chcel vymôcť. Jeden jediný ich musí vedieť, a to je spovedník. Kráľovná sa zavše spovedala u Jána, generálneho vikára. Okrem toho Ján, ako generálny vikár mal odvahu brániť práva Cirkvi aj proti zámerom kráľovým. Kráľ si našiel vhodnú príležitosť, aby sa vypomstil

V pomste ho dal zatknúť a priviesť na Hrad s viacerými duchovnými. A dal ich mučiť. Kráľ sa osobne zúčastnil na mučení svätého Jána. Horiacimi fakľami pomáhal spaľovať jeho telo, bil a kopal zmučené telo a nakoniec ho dal zhodiť do Vltavy. Telo vylovili 17. apríla.

Intenzita v poznaní je intenzita viery. Aká viera, také osvedčenie, lebo taká je naša láska. My ťa málo poznáme, preto slabo veríme, a preto sa neosvedčujeme ani ako sved­kovia viery a lásky.

Poznám iba jeden liek na túto malátnosť: späť k pa­nenskej Matke pod kríž! Ona je «blahoslavená, lebo uve­rila!» Ona nám môže vyprosiť milosť viac ťa poznať, silnejšie v teba veriť, veľkorysejšie ťa dosvedčovať a mi­lovať...

Za brata Jána z Nepomuku prehovorila Vltava.

A za nás? Nech hovoria naše závody, naše úrady, ministerstvá, školy, nemocnice, ústavy, naše farnosti: «Aj my sme pokolenie martýrov!»

KONÁM

Časté úkony viery, nádeje, lásky. Osvedčenie v praxi!

Miriam Liptovská, Celý rok so svätými

Viac nájdete o dnešnom oslávencovi na: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/321-sv-jan-nepomucky

a: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1245-sv-jan-nepomucky-2

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.