Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Podľa staršieho kalendára sme boli naučení pripomínať si tohto apoštola 24. (v priestupných rokoch 25.) februára.

S jeho sviatkom súviseli ľudové porekadlá zodpovedajúce zmene ročných období (napr. "Svätý Matej ľady láme..."). Nový liturgický kalendár zaraďuje sviatok sv. Mateja apoštola na 14. mája.

Vo Sv. písme sa spomína sv. Matej iba v súvislosti s jeho voľbou namiesto apoštola Judáša. Skutky apoštolov uvádzajú (Sk l,15n), že to bolo po nanebovstúpení Pána Ježiša, keď sa Kristovi učeníci spolu s jeho Matkou a niektorými ženami zdržiavali v „hornej sieni" istého domu v Jeruzaleme. Bolo ich spolu okolo stodvadsať osôb. Vtedy prvý apoštol Peter prehovoril k zhromaždeným bratom o Judášovej zrade a o jeho nešťastnom konci. Potom pokračoval:

„A jeho úrad nech prevezme iný! Treba teda, aby jeden z týchto mužov, čo s nami nažívali po celý čas, v ktorom Pán Ježiš prebýval medzi nami, počnúc od Jánovho krstu až do dňa, v ktorý nám bol vzatý, stal sa s nami svedkom jeho vzkriesenia. A (tak) postavili dvoch: Jozefa, zvaného Barsabáš, ktorý mal prímenie Spravodlivý, a Mateja. 1 pomodlili sa takto: ,Ty, pane, ktorý poznáš srdcia všetkých ľudí, ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal úrad a poslanie, ktorému sa Judáš spreneveril a tak odišiel na jemu patriace miesto.´

Tu hodili o nich lósy. A lós padol na Mateja, takže ho pridružili k jedenástim apoštolom" (Sk 1,20b-26).

Teda Matej patril medzi verných Ježišových učeníkov a bol s apoštolmi po celý čas Kristovho účinkovania až po jeho nanebovstúpenie, a tak mohol byť spolu s apoštolmi svedkom jeho vzkriesenia.

O jeho ďalšom živote a pôsobení nevieme nič isté. Niektorí starí cirkevní spisovatelia kladú jeho apoštolskú činnosť do Palestíny, kde ho údajne zabili kameňovaním a sťatím sekerou. Iní zasa uvádzajú, že účinkoval v Etiópii a tam bol aj umučený. Ba nechýbajú hlasy, podľa ktorých zomrel prirodzenou smrťou.

Nevedno, prečo si sv. Mateja veľmi ctili starokresťanskí bludári gnostici v Egypte, ktorí mu pripisovali autorstvo niektorých apokryfných spisov, ako bolo Evanjelium podľa Mateja, Matejova tradícia, Tajné Ježišove reči Matejovi. Z týchto nepravých spisov sa zachovali iba nepatrné zlomky.

Známy starokresťanský teológ a cirkevný spisovateľ Klement Alexandrijský (2.-3. stor.) uvádza v diele Stromata tri výroky, ktoré pripisuje priamo apoštolovi Matejovi: (Stromata II, 9; III,4; VII,13.)

„Obdivuj časné veci tak, aby si v nich objavil Božiu veľkosť."

„Dušu vychovávame vo viere a v poznaní tým, že bojujeme proti telu, tvrdo s ním zachádzame a nedovoľujeme mu nijaký hriešny pôžitok."

„Keď hreší sused vyvoleného, vtedy má hriech aj vyvolený. Lebo keby sa správal, ako predpisuje Slovo, aj jeho sused by sa hanbil hriešne žiť!"

Relikvie sv. apoštola Mateja sa uctievajú v bazilike S. Maria Maggiore v Ríme a v trevírskej katedrále v západnom Nemecku. No ťažko sa dá overiť ich pravosť.

Sv. Matej sa uctieva ako patrón mäsiarov (pravdepodobne v súvislosti s mučeníckou smrťou - zabitý sekerou) a stavebných remeselníkov.

Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom. Tatran Bratislava 1991
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.