Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 16, 11-15, Jn 15, 26 – 16, 4a

Čo si predstavujete po pojmom „pohoršovať“?

Môže to byť pobúrenie nad niečím, napríklad nad bezočivým správaním. Tiež: rozčúliť sa napríklad rozčúliť sa nad toľkou nespravodlivosťou. Toto slovo používajú i klasici slovenskej literatúry. Vansová má napríklad: Rodičia sa chceli nad Milkiným výstupom pohoršiť. Šoltésová: Deti sa strašne pohoršili na otcovi.

Dnes sme v evanjeliu počuli: Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Ježiš teda upozorňuje apoštolov, aby sa nad jeho slovami o prenasledovaní nepobúrili. V tomto prípade ide skôr o to, aby nestratili dôveru, nezmalomyseľneli.

Snáď to nebude myšlienková akrobacia, keď si niečo povieme o pohoršení.

Katechizmus katolíckej Cirkvi o tom hovorí v tých odsekoch:

2284 Pohoršenie je postoj alebo správanie, ktoré privádza druhého k páchaniu zla. Kto pohoršuje, stáva sa pokušiteľom svojho blížneho. Spôsobuje škodu čnosti a počestnosti; môže strhnúť svojho blížneho do duchovnej smrti. Pohoršenie je ťažkým previnením, keď niekto svojím konaním alebo zanedbaním vedome a dobrovoľne privádza druhého k ťažkému prehrešeniu.

2285 Pohoršenie nadobúda osobitnú závažnosť vzhľadom na autoritu tých, ktorí ho dávajú, alebo na slabosť tých, ktorí mu podliehajú. Nášmu Pánovi vnuklo túto kliatbu: „Pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk mlynský kameň a ponorili ho do morskej hlbiny“ (Mt 18,6). Pohoršenie je závažné, keď ho dávajú tí, ktorí od prírody alebo na základe poslania majú povinnosť učiť a vychovávať iných. Ježiš to vyčíta zákonníkom a farizejom: prirovnáva ich k vlkom v ovčom rúchu.

2326 Pohoršenie je ťažkým previnením, keď niekto svojím konaním alebo zanedbaním vedome a dobrovoľne privádza druhého k ťažkému prehrešeniu.

Pohoršenie rieši aj sv. Pavol v prvom liste Korinťanom (8,1-13). Sám apoštol sa veľmi snaží, aby nepohoršoval. Zrejme je to z konklúzie: Preto ak jedlo pohoršuje môjho brata, nebudem nikdy jesť mäso, aby som nepohoršil svojho brata. Odporúčam prečítať.

Turzovka, 7.5.2018

Úvahu nad dnešným evanjeliom môžete nájsť i na: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/326-pondelok-po-6-velkonocnej-nedeli
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.