Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 16, 11-15, Jn 15, 26 – 16, 4a

Čo si predstavujete po pojmom „pohoršovať“?

Môže to byť pobúrenie nad niečím, napríklad nad bezočivým správaním. Tiež: rozčúliť sa napríklad rozčúliť sa nad toľkou nespravodlivosťou. Toto slovo používajú i klasici slovenskej literatúry. Vansová má napríklad: Rodičia sa chceli nad Milkiným výstupom pohoršiť. Šoltésová: Deti sa strašne pohoršili na otcovi.

Dnes sme v evanjeliu počuli: Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Ježiš teda upozorňuje apoštolov, aby sa nad jeho slovami o prenasledovaní nepobúrili. V tomto prípade ide skôr o to, aby nestratili dôveru, nezmalomyseľneli.

Snáď to nebude myšlienková akrobacia, keď si niečo povieme o pohoršení.

Katechizmus katolíckej Cirkvi o tom hovorí v tých odsekoch:

2284 Pohoršenie je postoj alebo správanie, ktoré privádza druhého k páchaniu zla. Kto pohoršuje, stáva sa pokušiteľom svojho blížneho. Spôsobuje škodu čnosti a počestnosti; môže strhnúť svojho blížneho do duchovnej smrti. Pohoršenie je ťažkým previnením, keď niekto svojím konaním alebo zanedbaním vedome a dobrovoľne privádza druhého k ťažkému prehrešeniu.

2285 Pohoršenie nadobúda osobitnú závažnosť vzhľadom na autoritu tých, ktorí ho dávajú, alebo na slabosť tých, ktorí mu podliehajú. Nášmu Pánovi vnuklo túto kliatbu: „Pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk mlynský kameň a ponorili ho do morskej hlbiny“ (Mt 18,6). Pohoršenie je závažné, keď ho dávajú tí, ktorí od prírody alebo na základe poslania majú povinnosť učiť a vychovávať iných. Ježiš to vyčíta zákonníkom a farizejom: prirovnáva ich k vlkom v ovčom rúchu.

2326 Pohoršenie je ťažkým previnením, keď niekto svojím konaním alebo zanedbaním vedome a dobrovoľne privádza druhého k ťažkému prehrešeniu.

Pohoršenie rieši aj sv. Pavol v prvom liste Korinťanom (8,1-13). Sám apoštol sa veľmi snaží, aby nepohoršoval. Zrejme je to z konklúzie: Preto ak jedlo pohoršuje môjho brata, nebudem nikdy jesť mäso, aby som nepohoršil svojho brata. Odporúčam prečítať.

Turzovka, 7.5.2018
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.