Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 16, 1-10, Jn 15, 18-21

Božie slovo vstupuje na pôdu Európy.

Dnešné prvé čítanie hovorí o príprave na tento historický akt. A poznáme aj evanjelizačný tím, teda hlásateľov Božieho slova. Bol to v prvom rade Pavol a vieme, že to bol aj Lukáš, ktorý začína písať Skutky v pluráli: Hneď ako mal (Pavol) toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá hlásať im evanjelium. V skupine bol Sílas, pravdepodobne rímsky občan, ktorý nahradil Barnabáša. Pavol sa nezhodol s Barnabášom, ktorý chcel vziať so sebou Mareka. Ale Pavol usúdil, že netreba brať takého, čo od nich z Panfýlie odišiel (Sk 15, 38). Barnabáš bol podľa mňa obdivuhodný, trpezlivý vychovávateľ misionárov. Veď on „vytiahol“ Pavla, dôveroval mu a teraz pomáha Marekovi začleniť sa do misijnej práce. Čo sa mu aj podarilo, lebo Marek sa nakoniec stal pomocníkom Pavla. V misijnom tíme pre Európu sa objavuje mladučký začínajúci Timotej, obľúbenec sv. Pavla.

V pondelok budeme čítať, ako tento tím vstúpi na pôdu Európy - do Macedónska, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď došli k Mýzii, pokúšali sa dostať do Bitýnie, ale Ježišov Duch im to nedovolil. A keďže Pavlovi vo videní mával akýsi Macedónčan a prosil ho: „Prejdi do Macedónska a pomôž nám!“

A Božie slovo vstúpilo na európsky kontinent. Ten sa stal kresťanským. Možno to tak povedať. Dve tisícročia udával smer celému svetu. Z neho vychádzali misionári do celého sveta. Dal som to do minulého času. Aj vám so tak možno javí. Kristus je v Európe nenávidený, ako aj jeho učeníci. Nič neočakávané. Či sme to nepočúvli v dnešnom evanjeliu? Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Prečo? Aj to nám Pán vysvetlil: Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí.

Na čom stavia dnešné ľudstvo (svet) a začala to Európa? Za úspech sa považuje zvyšovanie ťažby, zisku, materiálne hodnoty. Mysliaci ľudia (aj v Európe) hovoria, že planéta Zem nevydrží to drancovanie. A tým aj ľudstvo, lebo sa z pohľadu ekológie (a nielen z tohto dôvodu) zničí. Len aby toto myslenie prišlo aj k politikom, k menej mysliacim ľuďom.

A mali by sme začať aj my. Poviete, čo ja môžem?! Pavol a jeho maličký tím si to nepovedali! Preto som o nich v úvode tak zdĺhavo písal. Pripomeňme si ešte ich situáciu.

Ako bol na tom vedúci - Pavol? Vôbec sa mu do Európy nechcelo. Bol na vrchole snaženia. Dosiahol, že do Cirkvi môžu byť prijatí aj pohania, chodil po svojich cirkevných obciach (biskupstvách či farnostiach) a ohlasoval im túto radosť. Navyše sa rozišiel (pohádal) s Barnabášom, ktorému mal byť aj bol za veľa vďačný. Rozpadol sa mu štáb. Hocikde by išiel len nie do Európy, ktorá mu bola cudzia. Musí si zháňať sprievodcu (Sílasa), vytvárať štáb – Timoteja, ktorého musí z ohľadu na Židov obrezať, lebo aj im sa chce venovať. A naraz nejaké videnie...

Čo ružové na tej situácii vidíte? Ale vieme, čo dosiahli!

Turzovka, 5.5.2018

Pozri tiež: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/331-sobota-po-piatej-velkonocnej-nedeli
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.