Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Dnes si pripomíname užasne duchovne silného svätca, ktorý sa akoby sám postavil proti aktuálnemu bludu – Arianizmu.

Ttento blud rezonuje v rôznych sektách a  stále sa objavuje na sociálnych sieťach. Tak sa mi zdá, že mnohí sa dnes vracajú k bludom, sektám, sú schopní prijať i mýty, len aby bojovali proti Katolíckej cirkvi. Domnievam sa, že práve sviatok tohto duchovného velikána nám môže objasniť tento blud.  

Atanáz sa narodil okolo roku 295 vo veľmeste Alexandrii v Egypte. Ako chlapec zažil krvavé prenasledovanie kresťanov ta cisárov Diokleciána a Valéria (304-311).

Okolo roku 315 alexandrijský kňaz Árius začal popierať božstvo Ježiša Krista. Preto Konštantín Veľký roku 325 zvolal všeobecný koncil do Nicey neďaleko Carihradu. Atanáz tu ako diakon nadšene bránil práve učenie. Ariov blud bol odsúdený. V boji proti arianizmu pokračoval aj ako alexandrijský biskup. Ariáni a ariánski cisári ho preto veľmi prenasledovali: niekoľkokrát sa musel dlho skrývať a sedemnásť rokov prežil vo vyhnanstve. Zomrel 2. mája roku 373. Patrí k najväčším obrancom viery v dejinách Cirkvi.

 ATANÁZSKE VYZNANIE VIERY

Brat Atanáz bol 45 rokov biskupom, z toho sedemnásť rokov prežil vo vyhnanstve. Päťkrát bol v žalári, päť rokov sa skrýval v studni, štyri mesiace v rodinnej hrobke.

Tento biskup má čo povedať, čo preniká do špiku kosti a do záhybov duše. Podľa podania zo siedmeho storočia v trevírskom vyhnanstve skladá vyznanie viery, ktoré podopiera svedectvom vlastného života. Prenasledovaný je práve pre svoju pravovernosť, pre čistotu viery, pre svoju luku ku Kristovi a jeho evanjeliu.

Najväčším odporcom celého jeho života bol Árius a jeho stúpenci, ktorí neuznávali v ľudskej podobe božskú osobu Ježiša Krista. Atanáz, už ako diakon sprevádzal svojho biskupa na Nicejský snem r. 325 a tu ohnivosťou a pravdivosťou dôkazov porazil a umlčal bludára Ária. Keď sa neskôr stal Atanáz sám alexandrijským biskupom, ariáni sa zľakli jeho osoby. Ich najväčší súper sa dostal na jeden z vedúcich stolcov Cirkvi.

Satan v ich osobe sa rozzúril. Títo bludári sa nehanbili bojovať osočovaním a lžou proti smelému obrancovi Cirkvi proti Atanázovi. Pre ich zúrivosť bol vždy medzi životom a smrťou. Prenasledovali ho na vlastnú päsť a prenasledoval ho aj sám cisár.

Ako to znášal Atanáz? Čim viac ho očerňovali, prenasledovali, tým vernejšie sa staval pod zástavu Krista Kráľ Viac životom, skutkami, bojovnou a vernou láskou ako perom písal svoje krédo pre veriacich. Nedal sa zlomiť zastrčiť, zastrašiť... Keď ho veriaci upozornili, že cisárski vojaci ho idú zabiť, spokojne sa usmial a povedal:

— Nebojte sa, to je len mračno, ktoré odtiahne. Sadol si na loď a odcestoval. Pustili sa za ním. Atanáz cítil, že sú mu za chrbtom. Obrátil preto jednoducho svoj čln proti nim. Vojaci ho osobne nepoznali, preto sa pýtali:

- Nevideli ste Atanáza? - Videl.

- Je ďaleko? - Nie!

A tak sa rozišli. Pán nad ním bdel. Veriaci ľud cenil si takého pastiera a dosiahol u cisára Valensa jeho návrat. Dávali mu tituly: Náš stĺp! Náš učiteľ! Náš otec pravovernosti!

Tieto tituly hovoria, že Atanázovo vyznanie viery je: Ježiš Kristus, ktorého Atanáz poznal, miloval a hlásal n Boha v tele!

Svoju horúcu lásku k Bohu dosvedčoval vyhnanstvom žalármi, hladom, potulkami ako vyvrheľ. Zastavme sa, kontemplujme: aké vyznanie viery v celého Ježiša Krista, to je v Syna Božieho i Syna Panny Márie, by sme skutkami napísali my, a ako by ho dosvedčil náš život?

Keď neviem byť stĺpom, môžem byť kamienok v stĺpe...

Panna Mária nič nepovedala na obranu svojho Syna, keď ho prenasledovali k smrti, ale vytrvala, stála s ním pod jeho krížom... Keď neviem a nemôžem byť učiteľom ako brat Atanáz, vždy sa môžem pridružiť k Sedembolestnej a s ňou vytrvať! Túto milosť si dnes od nej vypro­sím.

Miriam Liptovská: Celý rok so svätými

Predsavzatie:

Pomaly sa pomodlím «Verím v Boha...» S hlbokou úctou vyslovím každé slovo vyznania viery, v spojení so všetkými predchádzajúcimi generáciami veriacich.

Viac o živote dnešného svätca sa môžete dočítať i na:http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/339-sv-atanaz

Tiež: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1261-sv-atanaz-3

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.