Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Pred časom vydala SITA k dnešnému dňu túto správu: 

Na 1. máj v slovenskom kalendári pripadajú až tri sviatky. Ľavicovo orientované politické sily si pripomínajú pamiatku obetí štrajku v americkom Chicagu v roku 1886, ktorý sa oslavuje ako Sviatok práce. Kresťania si pripomínajú sviatok sv. Jozefa robotníka - patróna pracujúcich a 1. máj je slávený aj ako Deň vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

Sv. Jozef ako tesár predstavuje pre kresťanov vzorného robotníka. Bol pestúnom Pána Ježiša a pred zákonom bol jeho otcom a manželom Panny Márie. Vieme o ňom veľmi málo, len to, čo je o ňom napísané v Sv. Písme. Pochádzal z kráľovského rodu, bol potomkom kráľa Dávida. Narodil sa v Betleheme, no potom neskôr sa presťahoval do Nazareta, pravdepodobne kvôli práci. V Nazarete sa zasnúbil s Máriou, tradícia hovorí, že vtedy už bol v pokročilom veku. Podľa Vatikánskeho rozhlasu však sv. Jozef určite nebol starý, ako to znázorňujú niektoré umelecké diela. Keď si bral za manželku pannu, mohol mať okolo 25-30 rokov. Nebol však len obyčajným stolárom, ale umeleckým remeselníkom s nie najnižším sociálnym postavením, a aj s istým kultúrnym vzdelaním.

Ako odznelo vo Vatikánskom rozhlase, nedávne štúdiá jezuitského pátra Giovanniho Magnaniho podľa dokumentujú, že svätý Jozef bol skúseným a na okolí jediným tesárom, ktorý sa podieľal na rekonštrukcii mesta Sefforis, Herodesovho sídla neďaleko Nazareta. Povolanie stolára má okrem iného aj nádych kandidáta na rabína. Potvrdzuje to stručný opis evanjelistov, ktorí Jozefa označili za muža spravodlivého. Hebrejský výraz sadiq totiž označuje príkladného človeka vo vzťahu k zákonu, teda Žida, ktorý praktizuje spiritualitu farizeja a pozná nielen hebrejčinu, ale taktiež aramejčinu a do istej miery aj gréčtinu.

Pápež Pius XII. v roku 1955 roku zasvätil 1. máj sviatku Jozefa-robotníka a Ján Pavol II. mu v roku 1989 venoval Apoštolský list Redemptoris custos - Vykupiteľov Ochranca. Na celom svete sv. Jozefovi zasvätili mnohé kostoly, z toho 92 katedrál a 12 menších bazilík. Najstaršia kaplnka pod jeho patronátom sa nachádza v talianskej Bologni a pochádza z roku 1129. Aj mnohé rehoľné rodiny a spoločenstvá nesú názov tohto remeselníka. V Európe ich je 130, v Amerike 66, v Ázii 21, v Afrike 22 a v Oceánii deväť.

V kultúrnej oblasti o sv. Jozefovi píše približne 8000 kníh, a to len od roku 1968. Okrem toho nachádzame jeho postavu na 1300 poštových známkach celého sveta. Vedecké centrá, zamerané na štúdium svätca sú v Španielsku, Kanade, Mexiku, v San Salvadore, Čile, Poľsku, Nemecku, na Malte, v Kórei a v Taliansku.

BRATISLAVA 30. apríla 2014 (SITA)

 Pozri tiež: http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1262-sv-jozef-robotnik

ako aj: http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/340-svaty-jozef-robotnik
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.