Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 14, 5-18, Jn 14, 21-26

Pán vikár sa v sobotu na konci birmovky pred požehnaním krátko prihovoril birmovancom:

Poviete si, nič sa nezmenilo, nič necítim. Ani nemusíte. To dnešná spoločnosť rozobrala človeka na cit, rozum a vôľu. Potom koná podľa citu, alebo rozumu, alebo vôle. Duch svätý však vytvára harmonického človeka. Konajte ako zrelí, dospelí ľudia. Aspoň takto som si to zapamätal.

Takto „rozobratý človek“ potom koná niekedy iba na základe citu. Neskôr zbadá, že sa dostal do závozu. Evidentné je to vo vzťahoch. Teraz cítim niečo k inému partnerovi a preto idem za nim. Až takto extrémne to často vidieť. Speváčka v strednom veku povie: Cítim sa šťastná, už dva mesiace som s novým priateľom. Keby to povedala puberťačka, dalo by sa to možno pochopiť.

V dnešnom prvom čítaní sme počuli ako v Lystre po uzdravení ochrnutého kričali: „Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe.“ Barnabáša nazvali Jupiterom a Pavla Merkúrom, lebo on viedol reč. Takže apoštolovia mali čo robiť aby utíšili zástupy, aby im neobetovali a nevyhlásili ich za Bohov. Bolo to citové vzplanutie, ktoré nemalo dlhé trvanie. Onedlho ich kameňovali ako budeme počuť pri ďalšom čítaní Skutkov.

Preto k citu treba pripojiť rozum a uvažovať nad tým čo prežívame a potom zapojiť vôľu – rozhodovať sa. Preto Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje, ako sme počuli v dnešnom evanjeliu. Láska k Ježišovi nie je záležitosťou citu (poväčšine), ale rozumu a vôle. Skôr začína rozumom. Poznávame Božie dobrodenia, počúvame Ježišove slova. Vybudzujeme si cit vďaky a mobilizujeme vôľu, aby sme plnili jeho prikázania. Preto nám dnes odkázal: Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová.

Je to teda harmónia citu, vôle a rozumu. To je komplexný človek. O to sa snaží kresťan. To je dielo Ducha Svätého. Nehovorím, že je to ľahké. Preto nám Pán pripomenul: Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Turzovka – Dom sv. Jozefa, 30.4.2018

Úvahu nad dnešnými čítaniami môžete nájsť i na: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/336-pondelok-po-5-velkonocnej-nedeli

tiež na: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1246-pondelok-po-5-velkonocnej-nedeli-2
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.