Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 13, 26-33 , Jn 14, 1-6

Na Lectio divina padla otázka, čo to znamená: Idem vám pripraviť miesto. Ako nám ho pripravil?

Dnes sme počuli tie Pánove slova: V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.

Tak ako nám ho pripravil? Obetou a službou, čo sme si pripomínali v pôste. Ale pozor! Nie len v pôste – teda utrpením. Bez zmŕtvychvstania by to všetko bolo iba osobnou tragédiou Ježiš Krista. Takto je to víťazstvo celého ľudstva.

Vyjadril to aj sv. Pavol v Pizídii (1. čítanie): Odsúdili ho (Ježiša)... hoci nenašli nič, za čo by si zasluhoval smrť... A keď splnili všetko, čo bolo o ňom napísané, sňali ho z dreva a uložili do hrobu. Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Ak chceme hovoriť o záchrane (príprave miesta vo večnosti), jedným dychom s utrpením musíme hovoriť aj o zmŕtvychvstaní.

Takže môžeme povedať, že nám pripravil miesto preto, že za nás „zaplatil“ a vstal z mŕtvych, aby nás zobral k sebe. Máme tam menovky. Tak ako apoštoli.

Námietky? Kto by mal. Skôr otázniky. Niečo za nás vyriešil Tomáš, ktorý namietal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“

Ježiš mu i nám odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

Staškov, 27.4.2018
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.