Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 13, 26-33 , Jn 14, 1-6

Na Lectio divina padla otázka, čo to znamená: Idem vám pripraviť miesto. Ako nám ho pripravil?

Dnes sme počuli tie Pánove slova: V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.

Tak ako nám ho pripravil? Obetou a službou, čo sme si pripomínali v pôste. Ale pozor! Nie len v pôste – teda utrpením. Bez zmŕtvychvstania by to všetko bolo iba osobnou tragédiou Ježiš Krista. Takto je to víťazstvo celého ľudstva.

Vyjadril to aj sv. Pavol v Pizídii (1. čítanie): Odsúdili ho (Ježiša)... hoci nenašli nič, za čo by si zasluhoval smrť... A keď splnili všetko, čo bolo o ňom napísané, sňali ho z dreva a uložili do hrobu. Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Ak chceme hovoriť o záchrane (príprave miesta vo večnosti), jedným dychom s utrpením musíme hovoriť aj o zmŕtvychvstaní.

Takže môžeme povedať, že nám pripravil miesto preto, že za nás „zaplatil“ a vstal z mŕtvych, aby nás zobral k sebe. Máme tam menovky. Tak ako apoštoli.

Námietky? Kto by mal. Skôr otázniky. Niečo za nás vyriešil Tomáš, ktorý namietal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“

Ježiš mu i nám odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

Staškov, 27.4.2018

Úvahu môžete nájsť i na: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/861-piatok-po-4-velkonocnej-nedeli
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.