Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 6, 8-15, Jn 6, 22-29

 Ako veľmi ja človek závislý od prírody.

Absolútne! Z nej a vďaka nej žije. Vzduch, voda, potraviny... to všetko z nej získava.

Naraz počujeme: Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka.

A tiež: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.

Asi je to orientálne zveličenie. Domnievam sa, že Pán Ježiš chce, aby sme mali hierarchiu hodnôt, uprednostňovali to čo ostáva pre večný život.

Ako na to?

J. CH. kardinál KOREC uvádza: „Pre určité pravdy a skutočnosti si človek musí vypestovať zmysel, aby ich začal chápať a aby sa nimi obohatil. Keď človeku chýba takýto zmysel, mal by to považovať za svoj osobný nedostatok, a nie za svoju prednosť.“ (Človek na cestách zeme. Martin, Vydavateľstvo Matice Slovenskej 1997, s. 145, 105)

Z toho vyplýva, že nestačí len nejaký inštinkt, ktorý majú veľmi rozvinuté živočíchy a v tom sú pred človekom. Pudmi a inštinktom hľadáme pominuteľný pokrm. Musíme využívať rozum, vôľu a spolupracovať s Bohom (božou milosťou), aby sme formovali svedomie a hľadali čo ostáva pre večný život.

Potom budeme môcť robiť Božie skutky. Ježiš súčasníkom aj nám hovorí: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“ Teda robiť nielen na základe pudov a inštinktov, ale na základe viery.

V takom prípade dostávame iný rozmer života. Sv. Pavol pripomína, že večný život nezačína až v budúcom veku. Už krstom sa rodí človek pre nový život a má na ňom účasť: „Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.“ (Rim 6, 4).

Ak som hovoril, že sme úplne závislí na prírode, tak jedným dychom musíme dodať, že sme závislí na Stvoriteľovi, lebo on to všetko dáva. Syn Stvoriteľa, Pán Ježiš prišiel na svet, aby sme mohli „prekročiť prírodu“ a mať s ním účasť na „nepominuteľnom“.

Turzovka, 16.4.2018

 Pozrite tiež: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/352-pondelok-po-3-velkonocnej-nedeli
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.