Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 5, 34-42, Jn 6, 1-15 

V Cirkvi sa objavujú rôzne duchovné smery.

Niektoré majú krátke trvanie, niektoré dlhšie. Niektoré prerastú v hnutia, ktoré sú obohatením pre cirkev, niektoré sú brzdou a na ich základe vznikajú sekty.

V 17. a 18. storočí sa objavil kvietizmus, ktorý zdôrazňoval úplné odtrhnutie veriaceho od vecí tohto sveta a potlačoval ľudskú snahu. Hlásali, že na dosiahnutie dokonalosti musí človek pri svojom vydaní sa Bohu dosiahnuť plnú pasivitu a anihiláciu (viac ako potlačenie) vôle. Tento stav mali dosiahnuť formou mentálnej modlitby, ktorá jednoducho mlčky zotrváva v Božej prítomnosti.

Tomáš Špidlík v knihe Pramene svetla píše: Tzv. kvietizmus (od latinského slova quies - pokoj) túži po tom, aby Božia milosť prenikala srdce človeka. Zabúda však na to, že Boh je činnosť, a preto aj Boží život podporuje činnosť. Duchovné zážitky nie sú na to, aby sme sa nimi akoby opíjali a prepadali pasivite, ne­činnosti.

Domnievam sa, že jeden z argumentov nachádzali v dnešnom evanjeliu. Ľudia počúvali Pána Ježiša a on sa postaral o ich živobytie – dal im chlieb. Vyšlo im: Modlite sa, počúvajte Boha, on sa postará.

Aj keď kvietizmus kvitol v 17. a 18. storočí znova a znova sa objavuje. Mnohí veriaci a nielen veriaci sa uzatvárajú do seba, do niečoho čo im dáva uspokojenie. Pre niekoho je to modlitba, pre niekoho televízia, pre niekoho štyri steny (zavrie sa do bytu a o nič sa nestará – papučová kultúra), pre iných virtuálny svet... Je to často dôsledok neradostnej politickej a spoločenskej klímy. Niektorí idú do ulíc, niektorí sa uzavrú. To je kvietizmus v širšom zmysle slova. Čo ten náboženský?

Čo to môže pre nás znamenať? Žijeme vo svete a ideme k Bohu. Svet, toto politické zriadenie máme prežívať tak, aby sme sa dostali k Bohu. Nemôžme utekať zo spoločnosti a opájať sa duchovnými zážitkami. To by bol nesprávny duchovný smer, zlá zbožnosť, ktorá dostala meno kvietizmus. Príkladom sú nám apoštoli ako je ich činnosť popisovaná v Skutkoch. Oni sa aj modlili ale aj konali. Nenechali všetko na Boha. Dnes sme počuli ako veľrada zavolala apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene, a prepustili ich. A oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista, Ježiša.

Ako sa kvietizmus môže konkrétne prejavovať napríklad aj u veriacich?

Je to taký hinduistický únik z reality do nejakej nirvány. Ja sa cítim dobre, modlím sa... Heslo: Spas svoju dušu a o iných sa nestaraj. Je to to, čo bije do oči ľuďom mimo Cirkvi a komentujú to: On sa modlí, ale žeby niečo urobil to nie. Chýba im to Benediktovo: Ore et labora (modli sa a pracuj). Náš ľud to vyjadril perfektne: Pomôž si človeče aj Pán Boh ti pomôže.

Turzovka, 13.4.2018

Úvahu nad dnešným Božím slovom môžete nájsť i na: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/683-piatok-po-2-velkonocnej-nedeli-2

Ako i na: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/357-piatok-po-2-velkonocnej-nedeli
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.