Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Narodil sa okolo roku 1030 v mestečku Szczepanów v Poľsku.

Študoval v Liége v Belgicku. Stal sa kňazom a po biskupovi Lambertovi roku 1071 krakovským biskupom. Svoju cirkev spravoval ako dobrý pastier: podporoval chudobných a každý rok navštívil všetkých kňazov.

Roku 1079 ho kráľ Boleslav zabil za to, že ho biskup karhal.

Z Listov svätého biskupa a mučeníka Cypriána

(Sv. Cyprián sa narodil asi okolo roku 210 v Kartágu - dnešné Tunisko dnes časť mesta Tunis v Tunisku. Umučený bol v Kartágu 14. september 258. Teda jeho spis nemôže byť venovaný dnešnému oslávencovi. Cirkev ho vybrala k čítaniu v breviári, aby poukázala na čnosť sily u sv. Stanislava, o ktorej písal, aj mal autor nasledujúceho textu.)

Keď v sile viery zápasíme, díva sa na nás Boh, dívajú sa anjeli, díva sa Kristus. Aká to sláva a aké šťastie zápasiť pod ochranou Boha a od Krista-Sudcu dostať víťaznú korunu!

Napnime, milovaní bratia, všetky svoje sily a bojujme statočne až do konca s čistým srdcom, s pevnou vierou a vytrvalou láskou. Nech tiahne Boží tábor do boja, ktorý sa nám určuje.

Svätý apoštol nás učí, ako sa treba ozbrojiť a pripraviť: „Bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Vezmite si štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé strely zloducha, aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!“ (porov. Ef 6,14-17)

Chopme sa týchto zbraní, ozbrojme sa touto duchovnou a nebeskou záštitou, aby sme sa mohli, až príde najhorší deň, vzoprieť diablovým hrozbám a odraziť ich.

Oblečme si pancier spravodlivosti, aby bola hruď chránená a zaistená proti strelám nepriateľa. Nohy nech sú obuté a vyzbrojené učením evanjelia, aby nás nemohol had uhryznúť a podraziť, keď začneme po ňom šliapať a mliaždiť ho.

Nesme statočne štít viery; pod jeho ochranou možno zneškodniť všetky strely nepriateľa.

A vezmime si aj duchovnú prilbu na ochranu hlavy; chráni uši, aby nepočuli zhubné výroky, chráni oči, aby nevideli ohavné modly, chráni čelo, aby sa Boží znak zachoval neporušený, chráni ústa, aby jazyk víťazne vyznával Krista, svojho Pána.

Aj pravicu si ozbrojme duchovným mečom, aby rázne odmietala nečisté obety vo vedomí, že Eucharistia je Pánovo telo, a keď ju prijíma, jeho objíma a nakoniec dostane od Pána nebeský veniec za odmenu.

Milovaní bratia, toto všetko nech vám utkvie v srdciach. Ak budeme na toto myslieť a o tomto rozjímať a príde na nás deň prenasledovania, Kristov vojak, formovaný jeho príkazmi a napomenutiami, nezľakne sa boja, ale bude pripravený získať víťazný veniec.

Modlime sa

Nekonečný Bože, svätý biskup Stanislav pre tvoju česť klesol pod mečom prenasledovateľov; prosíme ťa o milosť, aby sme boli silní vo viere a vytrvali v nej až do smrti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Viac o dnešnom svätcovi sa dočítate aj na: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/676-sv-stanislav
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.