Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 Sk 4, 1-12, Jn 21, 1-14

Dobyť baterky, zrelaxovať, spamätať sa, zastaviť sa, oddýchnuť...

Tak človek pomenoval to, čo mu potrebuje aby zvládol stresové a najmä postresové situácie.

Vtedy niekto ide do prírody, ide do rodného kraja sadne si tam po strom, kde sedával v detstve, ide k starej studničke a podobne.

Apoštoli prežili maximálne ťažké dní, možno 2-3 roky. Chodili s Ježišom, boli preň nadchnutý, domnievali si, že s nim prežijú život, nájdu sebarealizáciu. A naraz nepredstaviteľný skrat. Ježiš zomrie potupnou smrťou. A čo oni? Čaká ich prinajmenšom posmech. Uvedomujú si, že vsadili na jednu zlú kartu.

Čo robiť? Vedúci (ako vždy) Šimon Peter povedal: „Idem loviť ryby.“

Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Vrátili sa do rodiska, k svojej práci, aby sa našli. Je pravdou, že im už začala svitať nová nádej. Veď sa stretli so Zmŕtvychvstalým. Ale nevedeli čo ďalej. Natoľko boli realisti, aby si uvedomili, že o tom nemôžu hovoriť. Veď by im povedali: Dosť čo ste naleteli Ježišovi a teraz nám tu hovoríte nejaké bájky.

Takže frustrácia. Navyše im nejde ani staré remeslo. Tej noci nechytili nič. Takýchto, na samom dne, možno v miernej depresii (ak vtedy už niečo také poznali), zastihla apoštolov dnešná udalosť. Preto nech nás neprekvapuje chaos u apoštolov a to, že ho nepoznali. Aj to, že nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán.

Ako je to s nami. Prežívame kdečo. Tiež občas potrebujeme dobyť batérie. Možno sa tiež vraciame v duchu do detstva, možno navštívime rodisko, možno len zaspomíname, aby sme sa pýtali: Kto som? Idem správnou cestou? Kde som sa to dostal? Kde sú moje ideály? Nespreneveril som sa svojim dobrým predsavzatiam?

Možno prídeme k záveru, že tak ako Peter hovoril Židom (prvé čítanie), že aj nám treba povedať: On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným. A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“

Tak ako apoštoli aj my potrebujeme zastaviť sa, pouvažovať kde sa nachádzame a kam ideme.

Turzovka, 6.4.2018

Úvahu nad dnešným evanjeliom môžete nájsť i na: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/166-velkonocny-piatok

ako i na: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/692-velkonocny-piatok-2

tiež: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1275-velkonocny-piatok-3
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.