Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 3, 11-26, Lk 24, 35-48

Včera sme sa zamýšľali nad vetou: Zmŕtvychvstalý Ježiš kráča dejinami.

Pokračujme v tejto úvahe z pohľadu dnešných čítaní.

V Skutkoch apoštolov sme čítali: Keďže sa uzdravený chromý pridŕžal Petra a Jána, zbehol sa... všetok užasnutý ľud. Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: „Mužovia, Izraeliti, čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás, akoby sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili, že tento chodí? Boh... oslávil svojho Služobníka Ježiša... A... pre vieru v toto meno upevnilo tohoto človeka, ktorého vidíte a poznáte, a viera, ktorá je skrze neho, dala mu toto úplné zdravie pred očami vás všetkých. Zmŕtvychvstalý Ježiš sa cez Petra a Jána sprítomnil pred očami Židov.

Položme si otázku: Prečo sa sprítomnil? Odpovedá Peter: Boh predovšetkým vám vzbudil svojho Služobníka a poslal ho, aby vás požehnal tým, že každého z vás odvráti od vašich neprávostí.“

Aj k nám bol poslaný Ježiš a je tu sprítomňovaný. Prečo? Aby aj nás odvrátil od našich neprávostí. Prečo, či v pôste, či vo Veľkonočnej oktáve sa hovorí o „nepravostiach“ - hriechoch? Lebo tie sú prekážkou zmŕtvychvstania.

Zmŕtvychvstanie v našom živote znamená povstať z hriechov. Zaujímavé však. Ale logické. Ježiš predsa nemôže byť tam, kde je neprávosť.

Potvrdzuje nám to evanjelium: Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“

Nechajme si otvoriť myseľ. Pokánie na odpustenie hriechov je dar Zmŕtvychvstalého. V nedeľu si budeme pripomínať, že pri prvom stretnutí po zmŕtvychvstaní dáva Ježiš apoštolom moc odpúšťať hriechy

Turzovka - Dom sv. Jozefa, 5.4.2018

Úvahu nad dnešným evanjeliom môžete nájsť i na:

http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/167-velkonocny-stvrtok-2

http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1276-velkonocny-stvrtok-3
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.