Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 3, 1-10, Lk 24, 13-35

Páči sa mi vzletná veta: Ježiš kráča dejinami.

A povedzte, či to nie je pravda. Ako nastala plnosť času a Boh poslal na svet svojho Syna, odvtedy stále kráča dejinami. Možno povedať, že dejiny aj tvorí. Spočiatku veľmi nepatrne. Začalo to zabudnutou epizódkou pri návšteve mudrcov v Betleheme, potom miestny rozruch v Galilei, Jeruzaleme... Čo znamenal Ježiš pre Piláta? Trápnu povinnosť. Čo predstavoval pre apoštolov? Do ich života už zasiahol rozhodujúco. Zmenil ich život. Ježiš pôsobí nie navonok, nejaký rozruch, ale v mysliach a srdciach ľudí.

Ako kráča Ježiš dejinami teraz? Tu musíme dodať – zmŕtvychvstalý Ježiš. Takže opýtajme sa presnejšie, celou vetou. Ako kráča zmŕtvychvstalý Ježiš dejinami teraz?

Tak ako u emauzských učeníkov a ako cez Petra a Jána (prvé čítanie).

Ako u Petra a Jána? Cez ich slová a skutky. Ako u Emauzských učeníkov? Ako neznámy pútnik, ako vysvetľujúci a ako stolujúci.

Keďže Zmŕtvychvstalý kráča dejinami, tak môže sa pridať i k nám. Kde ho môžeme stretnúť a kde spoznať?

Treba si však uvedomiť, že Ježiš nekráča dejinami ako vojvodca, ako kráľ... Odmietol dať sa vyhlásiť za kráľa, nezjavil sa ako „triumfátor“ po zmŕtvychvstaní. Ovplyvňuje dejiny úplne ináč. Po zmŕtvychvstaní, tak ako aj teraz, sa zjavuje tým, ktorí ho čakajú, ktorí ho hľadajú, ktorí sú mu otvorení. Po Ježišovom vzkriesení sú dejiny ľudstva vo veľkej miere „jeho dejinami“.

Teda, kde sa s ním dá stretnúť? Cez tých, ktorí ho reprezentujú, lebo ho prijali, ako bol Peter a Ján. Pridáva sa k tým, ktorí za nim smútia, ako emauzskí pútnici. Nemusia priamo za Ježišom, ale bolí ich, že je nespravodlivosť, že svet nie je taký ako by mal byť... Spoznajú ho tí, čo ho pozvú do svojich domovov, rodín ako dnešní pútnici.

Potom sa Ježiš dáva úplne spoznať po „Lámaní chleba“ – v Eucharistii.

Cez Eucharistiu sa však musí vytvoriť vzťah! To nie je „tá“ Sviatosť oltárna, „tá“ Eucharistia, „tá“ hostia, tobôž „ta“ oplátka, ale to je zmŕtvychvstalý Kristus. Ak ho takto poznáme, potom Ježiš nebude kráčať imaginárnymi dejinami, ale bude kráčať s nami, bude náš spoločník.

Turzovka, 4.4.2018

Úvahu nad dnešnými čítaniami môžete nájsť i na: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1277-velkonocna-streda-3

Prípadne na: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/695-velkonocna-streda

Ako i: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/168-velkonocna-streda-2
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.