Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 3, 1-10, Lk 24, 13-35

V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy.

- Tak sme čítali v dnešnom evanjeliu. Včera, keď som si prečítal toto evanjelium, prvý krát som si uvedomil, že učeníci boli dvaja.

Presnejšie povedané, vždy som to tak vnímal, ale až teraz som si úplne uvedomil, že šli spolu – dvaja.  

Komu by pri tom nenapadlo, že Ježiš vždy posielal na apoštolskú cestu učeníkov po dvoch. Počuli sme, že po zmŕtvychvstaní bežali dvaja učeníci - Peter a ten, ktorého Ježiš miloval. Čo bolo dnes v prvom čítaní? Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. Vidíte, zachovali si tento zvyk, presnejšie, Ježišovu smernicu!

Aj ženy išli spolu. Kto vystupuje sám? Judáš! Keby išiel s iným apoštolom, myslíte si, žeby podľahol zúfalstvu? Neverím! Aj Peter vystupoval sám, keď šiel do nádvoria veľkňaza Kaifáša. Hoci evanjelista Ján spomína aj nejakého iného učeníka. Peter však ostal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol ta Petra. (Jn 18,16)

K hrobu ide sama i Mária Magdaléna, ale k tej príde Ježiš v podobe záhradníka, aby sa mohla vyhovoriť zo svojho žiaľu. Podelený žiaľ - polovičný žiaľ. Podelená radosť - dvojnásobná radosť!     

Pán profesor Vrablec nám odporúčal: Povedzte svojim budúcim farníčkam: Keď idete do kostola, pekne sa držte jedna druhej. Nespadnete!

Tak ako apoštoli, Ježišovi učeníci i kresťania by mali mať priateľov. Keď som pracoval v Rádiu Lumen, mal som tam sériu 28 relácii o priateľstve. Pamätám si ako jedna poslucháčka napísala: Nemám žiadnu priateľku. Mojim jediným priateľom je Ježiš! Ľudia nás sklamú.  Čakala, že ju pochválim. Vôbec som je nepochválil. Až ma zmrazilo. Čo poviete, žeby len ju stvoril Boh dobrú a ostatní sú všetci zlí? My milujeme Boha cez ľudí a Boh nás miluje tiež cez ľudí, ktorých nám dáva.

Čo ak sa vy cítite osamelí? Čo s tým?

Príklad nám dáva ďalšia poslucháčka Soňa Ž. ktorá vtedy napísala doslova toto:

Mám vernú priateľku Ľubicu, s ktorou sme prežili mnohé roky. Obe žijeme svoje vlastné dosť rozličné životy. Vidíme sa naozaj sporadicky. Ale Ľubka je ten vzácny človek, že keď mám „krízu“ hneď to v telefóne vycíti, a hoci odmietam jej príchod (nechcem ju zaťažovať), vždy nájde spôsob, a hoci o francúzskej barle, objaví sa tu vo dverách so slovami: „Robte so mnou, čo chcete, ak chcete tak ma aj vyhoďte, ale som tu...“ A ja prežívam nekonečnú radosť obnoveného pocitu priateľstva, lebo každý vzťah treba stále obnovovať, budovať, nedáš – nedostaneš. Keď mi náhle pred 5 rokmi umrel manžel a zrazu som ostala sama so 4 deťmi, písala mi Ľubka, či mi môže prísť pomôcť. Moja odpoveď – nie, možno neskôr. Ale jej priateľské srdce vycítilo i na diaľku, že práve teraz ma nesmie nechať tak veľmi ranenú v samote. A prišla – boľavá, krivkajúca, možno nie pomocníčka, skôr „bútľavá vŕba“. A veru, za ten týždeň si toho vypočula dosť. Myslím, že práve v tom je podstata priateľstva – srdce volá SOS pre priateľa...

Mne z toho vychádza: Nemáte blízkeho človeka? Snažte sa pomáhať a nájdete ho!

A cestu nám ukazuje dnešné evanjelium. Rembrandt vytvoril dielo Emauzskí učeníci. Na tomto obraze, sú učeníci v úžase nad Eucharistiou, celí prežiarení. Hostinský, ktorý ide okolo, zostáva v tme, nepremenený, pretože je bez Eucharistie.

Učeníci sú na rozdiel od hostinského prežiarení jasom, sú v spoločenstve s Ježišom a preto ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema, do spoločenstva apoštolov.

Sv. prijímanie sa po latinsky volá kommunio – spoločenstvo. Je to spoločenstvo s Ježišom i navzájom.

V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy. My odtiaľto odchádzame s Ježišom, ktorý očakáva, že aj my budeme vytvárať spoločenstvo.

Turzovka, 8.4.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.