Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Uvedenie do bohoslužby:

Schádzame sa tu v kostole s našim Pánom ako obvykle - a predsa dnes je všetko úplne inak. Je „večer pred jeho utrpením“, je večera na rozlúčku. Pán Ježiš sa lúči s učeníkmi ako ich posledný služobník - umýva im nohy - seba samého dáva ako dar z lásky, dar na pamiatku.

My sa smieme tohoto spoločenstva v duchu zúčastniť - veď i na nás Pán myslí vo všetkom, čo tu robí a hovorí.

Z hĺbky našej duše pokorné a z vďačnej lásky ho pozdravujeme.

Uvedenie do čítaní:

  1. Ex 12,1-8.11-14

Židovská veľkonočná večera, o ktorej si teraz budeme čítať, je predobraz našej novozákonnej večere. Židia spomínali, ako vyšli z egyptského otroctva, - sám Pán Ježiš sa pripravuje na cestu, aby celé ľudstvo oslobodil z otroctva hriechov.

  1. 1 Kor 11,23-26

Teraz dobre počúvajme, aby sme si všimli tri časové rozmery, ktoré spomína svätý Pavol:

minulosť - konáme tu bohoslužbu na Ježišovu pamiatku;

prítomnosť – s Ježišom konáme jeho večeru;

budúcnosť - budeme tak konať, dokiaľ Pán znovu nepríde v sláve.

  1. Ján 13,1-15

Teraz Pán Ježiš ide apoštolom umývať nohy. A my to rozumieme - tým konaním Pán zviditeľňuje, čo stále hlásal; chce slúžiť Otcovi, chce slúžiť i nám, ľuďom.

 VEČER ĎAKOVANIA

„Boh sa stáva človekom“ - nad touto predstavou sme žasli na Vianoce. Dnes sa táto zvesť pred našimi očami konkretizuje, zviditeľňuje: Boží Syn sa stáva služobníkom ľudí.

Ježiš Kristus, Emanuel, Boh s nami, kľaká na zem pred Judášom, ktorý ho za chvíľu zradí, pred Petrom, ktorý za chvíľu zaprie, že je jeho učeník. Kľaká a umýva im nohy. Všetkým umýva nohy. Vlastne i nám umýva nohy, i nám chce slúžiť.

Aký je to pre Ježiša večer, ten dnešný. Tak sa na naň Pán Ježiš tešil: „Túžil som s vami jesť baránka“ - hovorí im. A oni?

Hádali sa o ministerská kresla vo vláde Božieho kráľovstvá. Pred večerou ide jeden z jeho apoštolov vyjednávať so židovskou vládou, koľko mu zaplatia, keď ho zradí.

Pri samotnej večeri sa Peter rázne bráni, aby mu Pán preukázal službu, pretože tuší, že je to viditeľné znamenie toho, čo Pán Ježiš bude žiadať i po ňom, i po všetkých svojich; aby sme sa i my považovali za služobníkov - nie pánmi svojich blížnych.

A po večeri? Ježiš vychádza do tmy, aby sa vydal do rúk zlých. Bojí sa. Prosí svojich priateľov: „Buďte sa mnou, modlite sa so mnou!“ Prosí ich úpenlivo, ale oni si pohodlne ľahnú, teplo sa zabalia do plášťov - a spia.

Ako ešte inak, ako ešte viac mohol Boh ukázať svoju vernosť nám, ktorí sme plní ctižiadosti a rivality. Urobili sme z našej slobody džungľu boja o moc, všetci proti všetkým. Ježiš bol verný nám, ktorí denne zrádzame a predávame. Predávame všade, kde cinkne minca výhody, pôžitku. Ukázal vernosť nám, ktorí uhýbame pred každým nepohodlím, námahou, ktorí radšej ideme spať, než aby sme sa pomodlili.

Nie je väčšieho odkazu lásky, než položiť život za svojich priateľov. Ježiš ten dôkaz podal. Život obetoval. Tento chlieb je znamenie, sprítomnenie jeho obeti za nás. A ako na to odpovieme? To už mu povedzme každý z nás sám, keď bude našim hosťom po svätom prijímaní. Dnes nájdeme isto i tie pravé slova k poďakovaniu.

Pán Ježiš nás pozval sám, do spoločenstva svojho stolu. Prosme ho s dôverou:

Zachovaj tvoju cirkev, tvoje mystické telo, odolné proti všetkým chorobám sektárstva, fanatizmu a povier.

Ako sme tu svorne pohromade, tak nech všetci kresťania vytvoria spoločenstva veriacich.

Ľudia, ktorí riadia národy a štáty, nech chcú po tvojom vzore radšej slúžiť než panovať.

Ako sa tu spoločne podieľame na chlebe tvojho Tela, tak nech aj v živote tvoríme bratské spoločenstva.

Nech dôjdeme do spoločenstva s našimi zomrelými v tvojom večnom kráľovstve.

Pane Ježišu, v tejto svätej Hostine nám dávaš nádej na dobrú budúcnosť s tebou. Chceme ti za to ďakovať po všetky dní života a po celé veky.

Podľa L. Simajchla

 Môžete pozrieť aj staršiu úvahu s komentármi: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1287-zeleny-stvrtok-2

Tiež: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/707-zeleny-stvrtok

Ako aj: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/177-zeleny-stvrtok-panovej-vecere-2

Na tejto linke je niečo o doobedňajšom slávení: http://www.faraturzovka.sk/liturgia/velka-noc/709-zeleny-stvrtok-omsa-olejov

Ak sa venujete viac liturgii pozrite: http://faraturzovka.sk/liturgia/velka-noc/708-zeleny-stvrtok-panovej-vecere
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.