Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 50, 4-9b, Mt 26, 14-25

Dieťa na zábradlí, alebo v okne na x-tom poschodí - horor!

Nahýna sa a nebojí sa, lebo si nevie predstaviť nebezpečenstvo, ktoré mu hrozí. Je spokojné, drží ho matka, či otec.

V prvom čítaní sme počuli: Hľa, Pán, Boh, mi pomáha: ktože ma môže odsúdiť?

Apoštoli sa naučili, ako prorok Izaiáš, tiež dôverovať Ježišovi. Bol to postupný proces. Ani im nenapadlo, že sa musia učiť ešte ďalej a inému.

Čomu sa naučili?

Na základe zážitkov ako bola búrka na mori, premenenie na hore, keď si nevzali chleba, keď oni nemohli uzdraviť..., že Ježiš to vyrieši. A vyriešil.

Naučili sa dôvere v Ježiša.

Čomu sa ešte musia učiť?

Včera sme počuli: Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“ Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš.“ Peter dôveroval svojim schopnostiam, svojej odvahe. Hoci vedel, že sklamal keď kráčal po vode. Ale bol si vedomý, že po eucharistickej reči v Kafarnaume, keď ho učeníci opúšťali, on zachránil situáciu slovami: Ku komu by sme išli, ty máš slová života.

Mali by sa naučiť, že človek je vrtkavý a nestály, schopný zrady! Zaznelo to v dnešnom evanjeliu: Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl. A keď jedli, povedal: „Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“

Zdá sa, že sa tomu dosť priučili. Lebo po týchto slovách zneistili a veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Som to ja, Pane?“ Naučili sa Pánove slova aplikovať na seba, nie iných.

Čomu by sa ďalej mali učiť? Vyjadril to prorok: On zatvrdil moju tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahanbím. Zatvrdil tvár pre mňa znamená vedieť zvládnuť ťažkosti, neujsť pred nimi. Tak ako to urobil prorok: Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. A to je hrdinstvo! A to nevedeli – až na jedného všetci ušli!

Čomu sa musíme my učiť? Presne tomu čo apoštoli. Preto si to zhrňme. Apoštoli sa naučili:

- dôverovať Ježišovi

- uvedomiť si svoju vrtkavosť a nestálosť

- aplikovať Ježišove slova na seba

- zatvrdiť moju tvár sťa kremeň

Turzovka, 28.3.2018

Úvahu na dnešné čítania nájdete aj na: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/179-streda-velkeho-tyzdna

prípadne: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/712-streda-velkeho-tyzdna-2

tiež: http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1288-streda-velkeho-tyzdna-3
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.