Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 (Sk 4, 1-12, Jn 21, 1-14)

 Niekedy v tomto čase je Deň rozprávok. Rozprávky, aj keď sú farebne ilustrované, obsahom sú čiernobiele. Poznajú dobrých, alebo zlých hrdinov. Zdá sa, že nie stred. Život je iný.

Ak si všimnete vlastnosti priateľov, zbadáte aj ich nedostatky. Iba zaľúbený vidí ružovo – bez nedostatkov. A keď ich zloží - potom je zle! Sledujte príbehy v Biblii - vidíte aký bol napr. Dávid. Viac dobrý, alebo zlý? Patriarchovia? Dokonca veľký Abrahám, Mojžiš, Jakub...!

Prežívame Veľkú noc. Sú to iba radostné, či bolestné chvíle? Nájdeme obojaké. Aj keď konečné, sú víťazné.

 Ani po Ježišovom zmŕtvychvstaní nebol život apoštolov ružový. V prvom čítaní vidíme, že začínajú problémy. Kým Peter a Ján po uzdravení chromého hovorili k ľudu, prepadli ich kňazi, veliteľ chrámovej stráže a saduceji a zazlievali im, že učia ľud a ohlasujú zmŕtvychvstanie v Ježišovi. Položili na nich ruky a do rána ich dali do väzenia, lebo už bol večer. Dostali sa do väzenia... Prenasledovali Ježiša, prenasledujú aj jeho učeníkov.

 Vžime sa najskôr do vnútorného rozpoloženia apoštolov po zmŕtvychvstaní. Čo mali robiť? Ísť domov, do svojej práce? Mali sa vrátiť k rybolovu? Také pokusy aj mali. Dnes sme počuli: Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“ Ako by ich prijali v rodisku?

Nebralo ich okolie správu o zmŕtvychvstaní ako ich výmysel, aby prekryli ich nezdar? Nuž, nemali to ľahké.

 Nasledovník Ježiša to nemá nikdy ľahké. Vždy má byť zodpovedný.

Mládenci sa ponáhľajú na vlak. Jeden z nich zvali stolík s jablkami z ktorého niekto predáva. Posledný keď to vidí, zavolá: Dôjdem nasledujúcim spojom a pomáha zbierať jablka. Vlastne sám, lebo zistí, že predavač je nevidiaci.

 Človek nie je čiernobiely. My sa čim viac máme kloniť k dobru, naprávať čo sme pokazili - “zbierať jablka“.

 Turzovka, 10.4.2015
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.