Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Iz 49, 8-15, Jn 5, 17-30

Albert Einstein napísal: Definícia šialenstva je robiť to isté a čakať iné výsledky.

Táto výstižná myšlienka je vlastne výzvou na zmenu konania a môžeme povedať, výzvou na pokánie.

Objasnime si to na prvom čítaní. Je to výňatok z druhej piesne o Pánovom služobníkovi. Prorok píše o tom, že Boh mu bude pomáhať pri mesiášskej činnosti. Vyslyší ho v deň spásy a pomôže, ochráni ho a urobí zmluvou ľudu, aby si pozdvihol krajinu a rozdelil spustošené dedičstvo, aby väzňom povedal: ‚Vyjdite!‘ a tým, čo sú vo tme: ‚Zjavte sa!‘ Boh však očakáva, že v novej zmluve ľud zmení konanie. Zároveň motivuje ľud obrazmi vtedajšieho blahobytu: Budú sa pásť popri cestách, ich pastva bude na všetkých holých pahorkoch. Nebudú lačnieť ani žízniť a nezraní ich úpal ani slnce; lebo ich bude viesť ten, čo sa zľutoval nad nimi, a k prameňom vôd ich privedie. Boh sľubuje návrat zo zajatia: Zo všetkých svojich vrchov cesty porobím a moje chodníky sa vyvýšia. Hľa, títo prídu zďaleka, tí, hľa, od severu a od mora a tamtí z krajiny Sinim.“

Ježiš prišiel a uzavrel, ako píše prorok Izaiáš, novú zmluvu s novozákonným ľudom. Hovorí to Židom. Stotožňuje sa s Mesiášom a vyhlasuje, že je Božím synom: Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu.

Postoj Boží ako keby odporoval citovanej myšlienke Einsteina. Starozákonný ľud robil stále to isté (bol neverný Bohu) a čakal iný výsledok – záchranu. Prečo to v tomto prípade neplatilo? Lebo: Môže matka zabudnúť na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom svojho lona? A keby aj ona zabudla, ja na teba nezabudnem – hovorí Boh.

Boh nám dal novú šancu – novú zmluvu. A to preto, aby sme zmenili konanie ak chceme mať iné výsledky ako ľudia starej zmluvy. Vyzýva nás k tomu sám Mesiáš – Ježiš: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Máme šancu, ale potrebujeme sa zbaviť šialenstva. To znamená: Nerobiť ako starozákonný ľud a čakať iné výsledky – šťastný, dokonca večný život. A ináč konať – to je pokánie.

Turzovka, 14.3.2018

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.