Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Jak 1, 12-18, Mk 8, 14-21

Skúška, pokušenie, dar – to sú pojmy pri ktorých sa zastavíme, aby sme ich porozumeli a tak sa vyhli kvasu farizejov a Herodesa.

Skúška:

Jakub apoštol nám hovorí: Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života. Často si v ťažkostiach (skúškach života) myslíme, že to nás skúša Boh. Zdá sa, že tak píše aj apoštol Jakub. Potrebuje nás Pán Boh skúšať? Vôbec nie. On vie ako obstojíme. Napr. Boh „skúšal“ Abraháma či mu obetuje syna Izáka. Boh vedel ako obstojí, ale bolo to poučenie pre Abraháma, Izáka i pre Boží ľud. Abrahám sa naučil dôvere v Boha. Izák? Bol poučený, že na prvom mieste má byť Boh a on nemôže byť rozmaznaný jedináčik. Poučenie pre Boží ľud? Boh nepotrebuje a rázne odmieta ľudské obety (boli zaužívané v pohanskom prostredí v ktorom žili). Tak „skúša“ Boh aj nás – dopúšťa na nás ťažkosti. Našou úlohou je sledovať poučenia z nich.

Pokušenie:

Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Preto je namieste prehodnotiť – správne chápať prosbu Otčenáša: Neuveď nás do pokušenia.

Čo, kto nás pokúša? Boh nie. Diabol? Jakub vysvetľuje: Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech, a keď je hriech dokonaný, splodí smrť.

Preto nás Pán varuje nie pred Zlým – ten je spútaný, ale podobne ako apoštol Jakub: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“

Kvas farizejov je pretvárka, robenie sa lepšími, náboženstvo bez vzťahu k Otcovi – len nejaké príkazy a zákazy, povinnosti... Teda nie chlieb – ako si mysleli apoštoli.

Kvas Herodesa – slabosť, vášeň a nasleduje vražda. Toho sa veľmi musíme chrániť.  

Dar:

Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel. V skúškach, pokušeniach sme naklonení obviňovať Tvorcu, že nám to zoslal, dopustil. Dary si však privlastňujeme a za ne neďakujeme. A to je tiež kvas farizejov. Tí si privlastňovali zásluhy.  

Prosme aby o nás platilo: Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš (94. Ž) - refrén.

Turzovka, 13.2.2018

 Pozri tiež: http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/232-utorok-6-tyzdna
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.