Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Kr 11, 29-32; 12, 19, Mk 7, 31-37 

Pomaly sa nám končí prvá časť cezročného obdobia.

Prvé čítania boli v tomto období vybraté z kníh Samuelových a Prvej knihy kráľov, ktorú zajtra skončíme.

Pred našim duchovným zrakom defilujú rôzne starodávne postavy. Skúsme si všimnúť tie pozitívne. Začali sme Elkánovou manželkou Annou, ktorá si vyprosila syna Samuela. Vynikala dôverou v modlitbe. Jej syn Samuel na rozdiel od veľkňazových synov, zas vynikal počúvaním Božieho slova. Ani jedno nenechal padnúť na zem. Kto by si nepamätal jeho: Hovor, tvoj sluha počúva. Obdobne ako v dnešnom refréne: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas. Samuel potom pomazal za kráľa Saula, pre ktorého sa nenašlo chvály na rozdiel od jeho syna Jonatana – čisto kladná postava. Ten sa ukázal ako veľmi šľachetný a zachránil Dávidovi život. Dávid popri šľachetným vlastnostiam (nasadenie za národ, odpustenie neprajníkom) sa skorumpoval. A veľmi! Rovnako, ba vo väčšej miere, aj jeho syn Šalamún.

Došli sme k synom kráľa Šalamúna, Roboamovi a Jeroboamovi. Vládnuť mal Roboam, lenže ten chcel pokračovať vo „veľkopanskom“ štýle a tak Ahiáš povedal Jeroboamovi: „toto hovorí Pán, Boh Izraela: Hľa, ja vytrhnem kráľovstvo z ruky Šalamúna a desať kmeňov dám tebe. A došlo k rozdeleniu národa. To sme počuli dnes.

Nič nové pod slnkom, však! Na začiatku panovania prvých kráľov sme vlastne nenašli kladné postavy!

Čo s tým? História učiteľka života. My sa môžeme poučiť. Kladné postavy počúvali Boží hlas.

Čo počúvame? Poznáte to, ale nezaškodí pripomenúť si:

Indián a civilizovaný človek sa prechádzajú po meste. Indián povie: Počuješ cvrčka? Civilizovaný nepočuje. Indián hodí mincu. Mnohí sa otočia.

Záleží od nasmerovania.

V dnešnom evanjeliu sme počuli o uzdravení hluchonemého. Možno to potrebujeme. V refréne sme sa modlili: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas.

 Turzovka, 9.2.2018

Možno niečo obohacujúcejšie nájdete na: http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/240-piatok-5-tyzdna

Ak ani tam, tak skúste: http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1169-piatok-5-tyzdna-2

Ak ani to vás neobohatilo, proste Ducha svätého. Možno aj takto: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas -refrén medzi čítaniami.

A spomeňte si aj na mňa.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.