Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Pohnutý osud jej života je aktuálny v dnešnej dobe migrantov, medzi ktorými sú aj mnohé deti.

Narodila sa v sudánskom kraji Darfur v blízkosti osady Jebel Agilere okolo roku 1868. Uniesli ju ako maličké dievča a viackrát ju predali na jarmoku sluhov; znášala tvrdé otroctvo.

Napokon vyslobodená z otroctva stala sa v Benátkach kresťankou a rehoľníčkou u kanoských Sestier lásky a posledok života strávila v meste Schio na území Vicenza v Taliansku, kde všetkým pomáhala a kde aj zomrela roku 1947.

Cirkev pri spomienke na dnešnú oslávenkyňu ponuka meditáciu Sv. Augustína o blahoslavenstvách. Dnešná svätica totiž v obdivuhodnej tichosti srdca znášala nepredstaviteľné príkoria.

Z Rečí svätého biskupa Augustína

(Sermo 53, 1-6: Revue bénédictine 104, 1994, 21-24)

Nech sa nezdráha bojovať, kto miluje odmenu, a nech sa zapáli duch čarom ceny na odhodlanosť konať. To, čo chceme, po čom túžime, čo žiadame, bude potom; to, čo sa nám prikazuje, aby sme konali pre to, čo bude, nech je teraz.

Nože, začni uvažovať o božských výrokoch a o samých evanjeliových prikázaniach a úlohách. „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5,3) Potom bude tvoje nebeské kráľovstvo; teraz buď chudobný v duchu. Chceš, aby potom bolo tvoje nebeské kráľovstvo? Pozoruj teda ty sám, čí si? Buď chudobný v duchu. Pýtaš sa ma azda, čo to je byť chudobným v duchu. Každý, kto je namyslený, nie je chudobný v duchu; teda pokorný je chudobný v duchu. Vysoko je nebeské kráľovstvo; ale kto sa ponižuje, bude povýšený.

Všimni si, čo nasleduje: „Blahoslavení tichí – hovorí –, lebo oni budú dedičmi zeme.“ (Mt 5,5) Už chceš byť dedičom zeme? Hľaď, aby ťa zem nevlastnila. Budeš ju vlastniť ako tichý; ak budeš nevľúdny, ona ťa bude vlastniť. Ani keď počuješ o predloženej odmene, aby si bol dedičom zeme, nerozširuj náručie lakomstva, ktorým chceš hneď vlastniť zem a vyňať z toho aj akosi svojho suseda: nech ťa neklame taká predstava. Vtedy naozaj budeš dedičom zeme, keď sa pripútaš k tomu, ktorý stvoril nebo i zem. To totiž znamená byť tichým: neprotiviť sa svojmu Bohu, aby sa ti v tom, čo robíš dobre, on sám páčil, a nie aby si sa páčil ty sám sebe; v tom však, že spravodlivo znášaš trápenia, nech sa ti neznepáči on, ale ty sám sebe. A nie je to maličkosť, že sa mu páčiš a sebe sa nepáčiš; znepáčiš sa totiž jemu, keď sa zapáčiš sebe.

Pristupuje práca a úloha: „Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.“ (Mt 5,6) Chceš byť nasýtený. Čím? Ak si telo žiada byť nasýtené, po nasýtení znova budeš znášať hlad. A kto pije – hovorí – z tejto vody, znova bude žízniť (porov. Jn 4,13). Liek, ktorý sa kladie na ranu, ak uzdraví, už neurobí bolesť: čo sa však podáva proti hladu, totiž jedlo, sa podáva tak, že na chvíľku osvieži. Po nasýtení sa vracia hlad. Každý deň sa síce dáva liek na nasýtenie, ale sa neuzdraví rana choroby. Buďme teda lační a smädní po spravodlivosti, aby sme sa nasýtili samou spravodlivosťou, po ktorej teraz túžime a žíznime. Nech teda naše vnútro je lačné a smädné: má totiž svoj pokrm, má svoj nápoj. Ja som – hovorí – chlieb, ktorý zostúpil z neba (Jn 6,41). Máš chlieb pre lačného; túž aj po nápoji pre smädného, pretože „u teba je prameň života.“ (porov. Ž 36,10)

Všimni si, čo nasleduje: „Blahoslavení čistého srdca,“ čiže tí, čo majú čisté srdce, „lebo oni uvidia Boha.“ (porov. Mt 5,7-8) Toto je cieľ našej lásky; cieľ, ktorým budeme vybudovaní, nie ktorým budeme vysilení. Prestane pokrm, prestane odev: pokrm, lebo jedením sa strávi; odev, pretože sa ukončí prikrývaním. Aj ono sa skončí, aj toto; ale tamten cieľ patrí k stráveniu, tento k dokonalosti. Čokoľvek robíme, ale čokoľvek dobre robíme, o čokoľvek sa usilujeme, po čomkoľvek chvályhodne prahneme, po čomkoľvek bez viny túžime, keď dôjde k videniu Boha, nebudeme viac žiadať. Čo by totiž hľadal, kto má Boha? Alebo čo stačí tomu, komu nestačí Boh? Boha chceme vidieť, Boha túžime vidieť, planieme po tom, aby sme videli Boha. Kto by to nechcel? Ale pozoruj, čo je povedané: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5,8) Týmto sa vystroj, aby si videl. Aby som teda hovoril podľa tela, ako môžeš túžiť po východe slnka s karpavými očami? Nech sú oči zdravé a to svetlo bude radosťou; ak nie sú oči zdravé, to svetlo bude mukou. Nebude ti dovolené srdcom, nie čistým, vidieť, čo nemožno vidieť iba čistým srdcom. Budeš odstrčený, budeš odstránený, nebudeš vidieť.

Modlime sa

Dobrotivý Bože, ty si svätú Jozefínu z otroctva priviedol k hodnosti tvojej dcéry a Kristovej nevesty; daj, aby sme podľa jej príkladu trvalou láskou milovali ukrižovaného Pána Ježiša a vytrvali v láske na prejavy milosrdenstva. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Viac je na: http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/597-sv-jozefina-bakhita

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.