Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Kr 10, 1-10, Mk 7, 14-23

Snaha dnešného človeka vyzerať dobre navonok je zjavná.

Profituje z nej množstvo firiem ktoré ponúkajú módne hity, kozmetické výrobky, fitnes centra, masážne salóny...

Občas zaznievajú aj z úst celebrít slova o vnútornej kráse, ale to vyznieva ako niečo čo je na druhom mieste, čo sa zvezie popri kráse tela. Zdá sa, že vnútorná krása je ako niečo zanedbateľné, pripadne doplnok.

Bolo tomu tak, aj keď nie v takej miere, ani nie v takej forme, aj v biblických časoch. Ježiš musel pranierovať snahu vyzerať pekne navonok nielen u jednotlivcoch, ale u celých skupín (farizeji, zákonníci). Tie sa však vystatovali vnútornou krásou ako je modlitba, obete, zachovávaním príkazov....

Ježiš preto prízvukuje: „Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“ Zdôrazňuje tým vnútornú krasu človeka. Poukazuje na to čo robí človeka škaredým: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“

O tom, že biblické časy neboli na tom čo sa týka pohľadu na krásu človeka až také zle ako dnešok, hovorí aj prvé čítanie. Kráľovná zo Sáby síce doniesla Šalamúnovi veľké množstvo voňaviek - čo je na vonkajšiu krásu, ale prišla za jeho vnútornou krásou – múdrosťou.

Je samozrejme, že prvý dojem robí na nás vonkajšok; aj nás na prvý pohľad vnímajú povrchne. Našťastie sú to len prvé dojmy. Čo ostáva v nás o iných a čo my zanechávame v okolí? Nie je to len vonkajšok. Prostredie sleduje či z úst spravodlivého zaznieva múdrosť – refrén. Či z nášho srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.

Zachytil som pre diskusiu Petra Tavela, Márie Andrašiovej na tému zmysel života a utrpenie na základe Viktora Frankla (https://www.youtube.com/watch?v=stqrxLALiwo). Diskutér spomínal, že poznal jednu pani, ktorá roky ležala a mohla iba trochu hýbať rukami. Keď sa chcel uistiť či sa dobre rozhodol, vyrozprával sa jej. Ak mu ona na to povedala: To sa vám bude páčiť - šiel do toho. Keď povedala: To vás nebude baviť - nechal to tak. Nešiel sa radiť k nejakej miske.

Pri tomto rozprávaní sa da pochopiť, prečo sa chodili ľudia radiť k pustovníkom.

Turzovka – Dom sv. Jozefa, 7.2.2018
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.