Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Kresťanskú vieru priniesol do Japonska sv. František Xaverský roku 1549.

Roku 1587 bolo v Japonsku už vyše dvestotisíc veriacich. Vladár Hidejoši začal ich roku 1596 prenasledovať. Tak dal 5. februára 1597 v meste Nagasaki pripútať Pavla Miki a jeho dvadsiatich piatich spoločníkov na kríže a tam ich kopijami prebodnúť.

Sú to prví svätí Ďalekého východu.

ČO UROBILI?

Aj mesto Nagasaki má svoj vŕšok, svoju Kalváriu. Dvadsaťšesť odsúdencov viselo tu na kríži dňa 5. februára 1597. Bolo to šesť františkánskych kňazov, sedemnásť terciárov - a traja jezuitskí bratia. Na kríži všetci visia už potupení v ľudskom výzore. Najprv každému odrezali ľavé ucho a tak ich vliekli ako fašiangových šaškov po rôznych osadách. Každý Japonec si mal pri tomto škandálnom sprie­vode uvedomiť, že vladár je zákonodarca a ako taký mal právo ukázať Japoncom, ako tvrdo trestá prestúpenie na kresťanstvo!

Čo urobili dvadsiatišiesti ukrižovaní?

Vyhlásili,

—      že veria len v jedného Boha, a to Stvoriteľa,

—      že milujú Ježiša Krista-Vykupiteľa,

—      že milujú iného Ducha ako Japonci, Ducha Posvätiteľa,

—      že milovať budú bez rozdielu každého, priateľa i priateľa.

Životom to potvrdili.

Touto vierou dopustili sa teda « vlastizrady »! Zaujíma­vé! Vlastizrady sa dopustili aj deti? Medzi touto skupinou boli aj miništranti — dvanásťročný František, Tonko a Matej. A ako sa ponáhľajú na svoj kríž! S chlapčenskou nedočkavosťou sa pýtajú katov: « Ktorý je môj? Kde je môj? » Z kríža sa ozve naraz ich mučenícky chorál: « Chváľ­te služobníci (chlapci) Pána... »

Pozoruhodný je 33-ročný mladík, Pavol Miki, pôvodom z cisárskej rodiny, jezuitský klerik, ktorý by bol zakrátko dosiahol kňazskú vysviacku. Paľko svoju prvú svätú omšu « v túžbe » slávi na kríži. Svojim spolurodákom jasne a presvedčivo hovorí: « Japonsko je môj rodný kraj. Ukrižo­vali ma preto, že som šíril náuku Ježiša Krista. Ďakujem Pánovi, že som na kríži. Umieram v rokoch, v ktorých umieral na kríži môj Spasiteľ. Odpúšťam vladárovi a jeho radcom. Vám, drahí rodáci, odkazujem: Niet inej cesty do neba k spáse, ako je cesta kresťanov. Všetkým žičím život dobrotivosti Božej cez svätý krst. »

Kopije katov z jednej i druhej strany prerušili jeho kázeň na kríži.

Ostalo po ňom niekoľko vieroučných spisov, ktoré ve­noval Japoncom.

Pane Ježišu! V ušiach mi znejú otázky tých najmladších mučeníkov dnešného dňa: « Kde je môj kríž? Ktorý je 'môj kríž? »

A do špiku kosti ma zasahuje primičná kázeň brata Paľka. «Niet inej cesty do neba k spáse, ako je cesta kresťanov! »

Symbolom kresťanstva je kríž: rameno do výšky, hore k Bohu; rameno do šírky, smerom k blížnym! Na kríži bola spútaná najväčšia Láska — Spasiteľ. Nemôžem nosiť vzácne meno « kresťan », ak môj život nepôjde smerom k Bohu a smerom k blížnym.

Japonskí mučeníci za tieto dve lásky dali život - symbolicky - na krížil

Kde je môj kríž, na ktorom to mám i ja dosvedčiť? Ktorý je môj kríž, na ktorý ma majú pribiť ako dôkaz, ako živé svedectvo...?

Pobozkám a objímem ho ako Paľko Miki, František, Tonko...

KONÁM

Pobozkám častejšie znak kresťanov svätý kríž a zbožne sa pomodlím: «Klaniame sa Ti, Pane Ježišu Kriste, lebo si svä­tým krížom svet vykúpil.»

Miriam Litovská, Celý rok so svätými
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.