Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Denne sa prostredníctvom médií stretávame s mnohými tragédiami, ktoré končia aj úmrtím mnohých ľudí. úmrtiami.

Keď sa stane nejaké väčšie nešťastie v cudzine, ministerstvo zahraničných veci zvykne dať vyhlásenie, či tam je aj niekto zo Slovenska. Ak áno, vtedy sa nás to viac dotkne. Čím je bližšie nejaké nešťastie, tým sa nás to viac dotýka. Čím bližší vzťah, čím hlbšie vzťahy, tým je v takýchto situáciách, väčšia bolesť.

Dnes sa v našej farnosti lúčime s troma farníkmi. Vy ste na tomto pohrebe, lebo vám bola zosnulá E. blízka, mali ste k nej vzťah. Lúčime s niekým, kto vám bol blízky a drahý.

Ktoré vzťahy sú bližšie a hlbšie ako vzťah matky a detí? Preto sa vás hlboko dotkla smrť vašej matky a preto prežívate túto rozlúčku v bôľom.

Zároveň si uvedomujete, že veľa strácate. Nič nie je tak pre človeka dôležité ako prítomnosť matky. V určitom zmysle je s vami stále. Je to akoby duchovný testament. Teraz bude dôležite pamätať na tento jej duchovný testament.

Nemusia to byť konkrétne slová. Možno nejaká udalosť zo života hovorí do vášho života viac ako všetko ostatné. Možno to budú jej postoje, jej láskavosť a obetavosť. Domnievam sa, že nielen pre vás deti, vnúčatá, ale pre všetkých čo ste ju poznali je v popredí jedná vlastnosť: Obetavosť. Dlhé roky sa osamelá starala o rodinu. Mala to ťažké. Vy najbližší to najlepšie viete.

Matka vám dala život a pripravila budúcnosť.

Francúzky akademik J. Guiton v knihe Dialógy s Pavlom zachytil krásnu myšlienku pápeža: Matka sa podobá Mojžišovi. Mojžiš pripravoval zasnúbenú zem pre svoj národ, ale sám do nej nevstúpil.  Matka pripravuje zasnúbenú zem pre detí, ale sama do nej nevstupuje. V tom je veľkosť matky. Vedieť pripraviť zasnúbenú zem – budúcnosť dieťaťa a ustúpiť. Je to obeta, ktorú vie urobiť len dobrá matka. Neverili by ste koľko rozvodov spôsobí práve to, že niektoré matky to nevedia. Preto tie štipľavé vtipy o svokrách.

Vy deti idete do svojej zasnúbenej zemi, ktorú vám matka pripravila. Ona už je v zasnúbenej zemi. Nemyslite si však, že na vás vo večnosti zabudne! Bude sa za vás prihovárať. Cirkev učí, že človek aj v očistci (stave dozrievania) môže svoj bôľ z túžby po Božom kráľovstve obetovať za iných – v tomto prípade za vás.

To je to „spoločenstvo svätých“ ako vyznávame v Kréde – vzájomná komunikácia. Oná sa prihovára za vás – prípadne obetuje bolesť, že ešte nie je v tom najväčšom šťastí - pri Nebeskom otcovi.. Vy jej môžete a máte pomáhať modlitbami a sv. omšou.

Ona vám pomáha aj tým čo vám zanechala. Jej myšlienky, slova a poučenia budú žiť vo vašej mysli a dúfam, že aj vo vašich skutkoch. Tým je pomôžete pri dozrievaní pre večnú radosť.

V tom jej môžeme pomáhať všetci – veď aj preto sme tu prišli. Povstaňme teda k modlitbe a prosme za ňu teraz i pri obete Ježiša Krista – svätej omši.

Turzovka, 3.2.2018
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.