Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Kr 2, 1-4. 10-12, Mk 6, 7-13

Boh slobody – tak často hovorím(e) o našom Nebeskom otcovi.

A za takého je potrebné brať pravého Boha – Stvoriteľa.

Niekedy by sme o tom chceli polemizovať z dvoch strán. Napríklad z pohľadu dnešného Božieho slova.

  1. Ako môžeme byť slobodní, keď sme v otroctve smrti. Dávid dnes hovorí: Ja nastupujem cestu každého pozemšťana. A svätopisec konštatuje: Potom Dávid usnul so svojimi otcami a pochovali ho v Dávidovom meste.

Áno, nie sme absolútne slobodní. Ale Boh nás Ježišovým zmŕtvychvstaním oslobodzuje aj od smrti.

  1. Ako môžeme byť slobodní keď sme v refréne, čo je citát z knihy Kroník (1 Krn 29, 10bc. 11. 12) počuli: Pane, ty panuješ nad všetkými; v tvojej ruke je moc a sila.

Áno, Boh panuje nad všetkým, ale nie tak, aby nás zotročil. Pred týmto refrénom je veta: Od teba pochádza bohatstvo i sláva; a Boh to dáva aj nám. Za týmto refrénom je totiž: tvoja ruka robí všetko veľkým a mocným, aj nás!

V tomto duchu sledujme Ježišov mandát apoštolom: Ježiš zvolal Dvanástich a ...dal im moc nad nečistými duchmi. A apoštoli s tou mocou šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.

Tak je. Boh je Bohom slobody a chce aby sme boli slobodní a pomáhali aj iným sa oslobodzovať.

Turzovka - Dom sv. Jozefa, 1.2.2018
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.