Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

2 Sam 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 – 19, 3, Mk 5, 21-43

Dotknúť sa.

Sú veci, ktorých sa nedotýkame, lebo sú špinavé, odporné, nebezpečné... Tak je to aj v duchovnej oblasti. Nedotýkame sa slovami bôľu iných, ich nedostatkov. Vieme, že ani v myšlienkach sa nemôžme dotýkať niektorých spomienok, aby nás to nevyrušilo, nestiahlo tam kde nechceme...

Dotyky (i v prenesenom zmysle slova) v dnešných čítaniach. Poďme postupne.

Prvé čítanie:

Absolón sa dotkol – chytil na dube svojou bujnou hrivou na ktorú bol hrdý a ostal visieť medzi nebom a zemou; mulica, na ktorej sedel, prešla

„Dotkol“ sa ho veliteľ Dávidovho vojska Joab, ktorý vzal do ruky tri kopije a vrazil ich Absolónovi do srdca.

Dávida sa dotkol Etiópčan, ktorý mu zreferoval: „Nech pochodia ako ten mladík nepriatelia môjho pána a kráľa a všetci, čo zločinne povstali proti nemu.“

Kráľ sa zachvel, vystúpil do siene nad bránou a plakal. Chodil a hovoril: „Syn môj Absolón, syn môj, syn môj Absolón! Radšej som mohol ja zomrieť namiesto teba! Absolón, syn môj, syn môj!“

Dotklo sa to i národa: A tak sa v ten deň víťazstvo zmenilo na smútok v celom národe, lebo ľud počul v ten deň hovoriť: „Kráľ žiali za svojím synom.“

Nasledoval 86. žalm v ktorom sa autor dotýka Boha v modlitbe: Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, lebo som biedny a chudobný.

Dotyky v evanjeliu:

Ježiša sa najskôr dotkol predstavený synagógy: len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. A prosí aby prišiel a dotkol sa jej dcéry: Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.“

Ďalšie sú evidentné a priezračné Dotýkal sa ho aj veľký zástup a tlačil sa na neho.

Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok... Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená. Bol to uzdravujúci dotyk. Ježiš jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby.“

Ježiš sa dotkol mŕtveho dievčaťa chytil ho za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ A dievča hneď vstalo a chodilo; malo totiž dvanásť rokov.

Týmito udalosťami sa Ježiš dotkol zástupov, ktoré stŕpli od veľkého úžasu.

To boli dotyky! V dnešnom Božom slove defilovala celá plejáda dotykov: Bolestné, smrteľné, uzdravujúce, privádzajúce k úžasu.

Denne sa stretávame s dotykmi. Sme subjektami i objektami dotykov. Denne ich musíme prehodnocovať a usmerňovať. Brániť sa im, usmerňovať ich, aby sme nezraňovali, ale uzdravovali medziľudské vzťahy i náš psychický život.   

Turzovka – Dom sv. Jozefa, 30.1.2018
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.