Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Narodila sa okolo roku 1470 v Desenzane v Benátskej republike.

Prijala rúcho Tretieho rádu svätého Františka a zhromaždila okolo seba devy, ktoré vychovávala pre charitatívne diela. Roku 1535 založila v Brescii ženskú spoločnosť pod menom sv. Uršuly na výchovu chudobných dievčat do kresťanského života. Zomrela roku 1540.

Z duchovného závetu svätej panny Angely Merici

Moje najmilšie matky a sestry v Kristovi Ježišovi, predovšetkým sa zo všetkých síl a schopností usilujte vzbudiť si s Božou pomocou taký dobrý úmysel: že sa na vedenie spoločnosti podujmete jedine z lásky k Bohu a z horlivosti o záchranu duší.

Lebo vaša starostlivosť a vedenie prinesú len vtedy dobré a spásonosné ovocie, keď budú zakorenené a upevnené v tejto dvojitej láske. Veď náš Spasiteľ povedal: „Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie.“ (Mt 7,18)

Hovorí: Dobrý strom, čiže dobré srdce a duch zanietený láskou nemôžu konať iné iba dobré a sväté skutky. Preto hovoril svätý Augustín: „Miluj a rob, čo chceš,“ čiže maj pravú lásku a potom rob, čo chceš. To ako keby priamo povedal: „Láska nemôže hrešiť.“

Aj vás prosím, aby ste mali jednotlivo v pozornosti každú svoju dcéru, aby ste ich nosili akoby vryté do srdca, a nielen ich mená, ale aj všetky ich okolnosti a položenie. Nebude vám to ťažké, ak ich budete objímať živou láskou.

Veď prirodzené matky, hoci by mali aj tisíc detí, každé z nich nosia trvalo v srdci a nikdy nezabudnú ani na jedno z nich, čo v nich spôsobuje tá najopravdivejšia láska. Ba zdá sa, že čím majú detí viac, tým väčšmi rastie ich láska a starostlivosť o každé z nich. Preto tým viac si môžu a majú takto počínať duchovné matky, lebo duchovná láska je silnejšia ako tá, čo vyviera zo spoločnej krvi.

Preto, moje milované matky, ak budete milovať tieto svoje dcéry živou a úprimnou láskou, bude nemožné, aby ste ich nemali všetky a každú zvlášť vrytú do pamäti a do srdca.

A ešte vás prosím, aby ste sa usilovali priťahovať ich láskou, skromnosťou a dobrotou, nie pýchou a drsnosťou, aby ste boli z hĺbky srdca milé ku všetkým, ako to má byť podľa toho, čo povedal náš Pán: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom,“ (Mt 11,29) a aby ste napodobňovali Boha, o ktorom čítame: „Všetko riadi lahodne.“ (Múd 8,1 [Vulg.]) A Ježiš znova hovorí: „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ (Mt 11,30)

Podobne aj vy zaobchádzajte so všetkými veľmi láskavo a nadovšetko sa chráňte vymáhať násilím, čo prikazujete. Veď Boh každému udelil slobodu, a preto nikoho nenúti, ale iba naznačuje, volá, vyzýva. Isteže niekedy treba rozkázať aj prísnejšie, no vždy primerane a podľa postoja a potreby jednotlivých osôb. Ale aj vtedy nás musí poháňať iba láska a horlivosť za duše.

Modlime sa

Milosrdný Bože, nech nás svätá panna Angela ustavične odporúča tvojej otcovskej dobrote, aby sme nasledovaním jej lásky a múdrosti ochotne prijali tvoje učenie a vyznávali ho čnostným životom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Viac o živote dnešnej oslávenkyne sa dočítate i na: http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1189-sv-angela-mericiova

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.