Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Jn 3, 7-10, Jn 1, 35-42

Ľudia dneška majú problém uveriť, presnejšie prijať dve skutočnosti: Zatratenie a Zlého ducha.

Zatratenie - ľudovo peklo je predmetom satirických rozprávok a vtipov. Zlý duch - ľudovo čert, rovnako.

V podstate nie sú to ani nie dve skutočnosti, ale jedna. Aj „veriaci“ - ľudia na pokraji viery, majú s týmito faktami problémy.

Ako viem hlavne preto, lebo im nejde do rozumu, prečo by Nebeský otec – Láska, mal niekoho vrhnúť do pekla, alebo dopustil existenciu Zlého ducha.

Ja to vidím opačne. To, že Boh je Láska musí nutne predpokladať aj zatratenie, aj Zlého. Láska totiž dáva slobodu! Boh je ozajstná láska – nikoho nechce pre seba, nikoho nedonucuje, nikoho nezotročuje.

Preto stvorenie, či duchovné (anjeli), alebo hmotno-duchovné (človek) majú možnosť ísť so Stvoriteľom, alebo proti nemu. Nedá sa ísť paralelne, mimo Boha. Aj ľahostajní sa postupne vyprofilujú.

V dnešnom prvom čítaní sme počuli: Deti moje, nech vás nik nezvedie. Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako je on spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku.

Ani anjeli, ktorí odmietli Boha, neostali ľahostajní a dostali do pozície odporcov Boha. Katechizmus Katolíckej cirkvi v čísle textu 2851 píše: Zlo v tejto prosbe, nie je niečo abstraktné, ale označuje osobu, satana, Zlého, anjela, ktorý sa stavia proti Bohu. „Diabol“ (z gréckeho dia-bolos) je ten, ktorý „sa vrhá krížom“ cez Boží plán a jeho „dielo spásy“, ktoré sa uskutočnilo v Kristovi.

Aj z tohto textu sa dá vytušiť, že to Bola veľkosť a sila Božej lásky, ktorá vďaka Ježišovej obeti obnovuje Boží plán záchrany. Pomáha narodiť sa (krstom) z Boha.

Dostali sme šancu ísť za Stvoriteľom. V evanjeliu sme počuli ako sa to darilo Jánovi Krstiteľovi, ktorý dokonca poukázal na Záchrancu Ježiša: „Hľa, Boží Baránok“ a pomohol budúcim učeníkom, ktorí potom išli za Ježišom a ktorí potom povolali ďalších slovami: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.

Už som spomenul, že Boh je Láska a preto dáva slobodu. A človek sa stále „musí“ rozhodovať, nasmerovávať k Stvoriteľovi. A to je naša úloha.

Pozor. Nielen diabol kríži Božie plány. Je svet v ktorom žijeme Boží? Ján nám v prvom čítaní dáva mini-test: Podľa tohto sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových: kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje svojho brata.

Aký je mikrosvet v ktorom žijeme. Plný spravodlivosti a lásky? Ak nie, nie je to preto, že my krížime Božie plány? Viete, svrbia ma prsty, aby som nenapísal, že sme „diabli“. Viete sami, že aj my sa často  „vrháme krížom“ cez Boží plán. Šimona Pán Ježiš premenoval na Petra - Skalu. Ale koľko trvalo kým sa ňou stal?!

Turzovka - Dom sv. Jozefa, 4. januára, 2018
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.