Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Flp 2, 1-11,  Lk 2, 21-24 

Prišiel za pápežom šéf kokakoly a prosil ho, aby v Otčenáši miesto chleba prosili o kokakolu.

Pápež samozrejme nesúhlasil a dôvodil, že v modlitbe nemôže robiť zmeny. Preto majiteľ firmy zvyšoval cenu sponzoringu do astronomických výšok. Keďže ani tak nepochodil, po odchode zašomral: Som zvedavý, koľko mu dali pekári?!  

Táto anekdota mi napadla, keď som počul, že pápež predsa chce zmenu. Nie v prosbe o chlieb, ale vo vete: Neuveď nás do pokušenia. A to by bolo potrebné, lebo táto prosba nie je dobre preložená z gréckeho originálu.

Ak ste uvažovali nad touto prosbou, a to by ste mali, tak ste sa iste pozastavili nad tým, ako nás môže Boh uvádzať do pokušenie. Veď Pán Ježiš vyzýva: Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia (Jn 26, 41).

Katechizmus Katolícke cirkvi v texte 2846 píše: Táto prosba siaha ku koreňom predchádzajúcej (o odpúšťaní), lebo naše hriechy sú ovocím súhlasu s pokušením. Prosíme nášho Otca, aby nás do neho „neuviedol“. Je ťažké preložiť jedným slovom grécky výraz, ktorý doslovne znamená „nedovoľ, aby sme prišli do pokušenia“, „nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu“. „Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša“ (Jak 1,13); naopak, chce nás od pokušenia oslobodiť. Prosíme ho, aby nám nedovolil nastúpiť cestu, ktorá vedie k hriechu. Sme zatiahnutí do boja „medzi telom a Duchom“. Táto prosba naliehavo prosí o Ducha rozoznávania a sily.

Takže s týmto by sme nemali mať problémy. Skôr, či vieme pokušenia zvládať.

Duchovní spisovatelia uvažujú, či aj sám Pán Ježiš bol obeťou takýchto pokušení. Zdá sa, že áno. Veď každý pozná pôst Pán Ježiša na začiatku účinkovania a následné pokúšanie zlého ducha. Ťažko je samozrejme vstúpiť do vnútorného života Spasiteľa, ako to on prežíval.

Jeho pokúšania boli podobné našim. Preto sa pozrime, ako Ježiš bojoval s pokušením - dal vždy pohotovú odpoveď. Urobil to tak rezolútne, ako si počíname aj my, keď robíme nejakú dôležitú prácu a niekto nás vyruší. Bez váhania povieme, nemôžem, alebo nejdem. Takýmto odmietnutím je celá vec uzavretá. Takto nejako sa správal Ježiš k Pokušiteľovi.

Evagrius napísal knihu s názvom Antirrhétikos (návody ako odporovať). Autor v nej poukazuje na to, že Ježiš pri odporovaní satanovi používal texty Svätého písma: Nielen z chleba žije človek... Nebudeš pokúšať Pána svojho Boha... Pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a len jemu slúžiť...

Predpokladám, že Pán Ježiš nám dal príklad, teda aj my by sme mali používať pri odporovaní zlu Sväté písmo. Sväté písmo nám zjavuje Božiu vôľu. Jeho výroky sú zbraňami proti našepkávaniu zlého.

V Evanjeliu sú uvedené tri citáty proti trom konkrétnym pokušeniam. Človek sa však dostáva do rôznych situácií. Napríklad Peter sa pýta Pána Ježiša, čo bude s Jánom. Odpoveď Ježiša: Čo sa do toho staráš, ty ma nasleduj.  Ak by sme si toto uvedomili pri ohováraní, určite by sme neohovárali.

Nie vždy sa aj nám podarí spomenúť na nejaký vhodný text z Biblie. Preto bola snaha nájsť nejaký vhodný text pre všetky príležitosti. Zbožný ľud sa postupne presviedčal, že vzývanie Ježišovho mena môže byť takýmto „všeliekom“.

Asi takto vznikla u otcov púšte tzv. Ježišova modlitba. Na východe je známa doteraz: Pane Ježišu, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnikom. Ľudia snažiaci sa o duchovný život si ju chvália ako obranu proti pokušeniam a roztržitosti života.

Aj keď by sa mala volať skôr modlitba k Ježišovi. Nie je totiž Ježišova modlitba, ale modlitba k nemu.

V dnešnom prvom čítaní sme počuli vetu:  aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí. Skláňajme sa pred jeho menom a vzývajme ho v pokušeniach.

Turzovka, 3.1.2017

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.