Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

1 Mach 2, 15-29, Lk 19, 41-44  

V čase, keď som viedol v tejto farnosti Lectio Divina, čítali sme si vždy nedeľné evanjelium.

Meditovali sme evanjelium z prvej adventnej nedele o príchode Pána Ježiša. Jedna účastníčka sa pri tom usmievala  a hneď po prečítaní povedala: To musí byť úžasne, príde Pán Ježiš.

Napadol mi v tejto súvislosti iný, opačný postreh. Za pôsobenia v Detve, keď sa veľa vtom čase hovorilo o konci sveta, sa jedna slečna vyjadrila: To sa ako môže pozrieť Boh do oči detí! Obviňovala Boha, že ak bude koniec sveta, deti si neužijú života.

Opačne pohľady! Podľa toho ako pochopili vetu dnešného evanjelia, kde Ježiš vyčíta odmietanie zo strany Jeruzalema: zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia.

Nejde tu teda o to či sa Pán dokáže pozrieť nám do oči, ale či my jemu. Aby tak ako plakal Pán nad Jeruzalemom, neplakal aj nad nami. Chce zachrániť nielen Jeruzalem, ale i nás.

No a ako je to s nami? Otestujem sa, či sa tešíme na jeho príchod? Či hovoríme: To musí byť úžasne, príde Pán Ježiš. Ak sa stotožníme s touto vetou, tak sa tešíme na stretnutia s nim tu v kostole, (alebo na www. stránke), pri modlitbe a potom náš život má úplne iné dimenzie. Vtedy môžeme byť inými, nadšenými ľuďmi.

Turzovka, 23.11.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.