Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Mal 3, 13-20a, Lk 11, 5-13

Včera večer som cestou v aute zachytil v SR reláciu o histórii.

Hovorili o potrebe oživiť jej vyučovanie. Jedna z možnosti ako ju sprístupniť dnešnému žiakovi je pomôcť mu vžiť sa do situácie vtedajšieho človeka. Dá sa to? Domnievam sa, že dá. Psychológia človeka je totiž podobná našej aj pred tisícročiami.

Samozrejme je potrebné vedieť určité okolnosti. Prorok Malachiáš, ktorého sme si dnes čítali, žil okolo roku 470 pred Kristom. V čase keď už bol po návrate zo zajatia postavený chrám (r. 515). V tomto období v národe prevládal skepticizmus. Nádeje, ktoré proroci Aggeus a Zachariáš kládli do znovuvýstavby chrámu sa nesplnili. Ľud si hovoril: Je zbytočné slúžiť Bohu. Čo máme z toho, že zachovávame jeho prikázania a smutní chodíme pred Pánom zástupov? Mali sa horšie ako okolité národy, žilo sa im ťažko. Aj ich chrám nebol zďaleka taký pompézny aké boli v Babylone a inde.

Ako to rieši prorok? Hovorí o tom, že Boh všetko sleduje a pamätá. Bola napísaná pamätná kniha pre tých, čo sa boja Pána a ctia si jeho meno. Spravodliví budú Božím zvláštnym vlastníctvom a Boh bude k nim láskavý ako otec k svojmu synovi, ktorý mu slúži. Potom budete znova vidieť rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným, medzi tým, čo slúži Bohu, a tým, čo mu neslúži.

Vidíte? Nič nové pod slnkom. Nepýtame sa: Čo mám z toho, že slúžim Bohu? Všetci okolo sa majú lepšie, nič im nechýba. Skoro by sme so súčasníkmi  proroka povedali: Preto teraz vyhlasujeme za blažených ľudí spupných, lebo sa darí tým, čo páchajú zlo; pokúšajú Boha a nič sa im nestane.

Aj sa modlíme, chceme veriť slovám dnešného evanjelia: Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia  a nejako nám to nejde.

Čo s tým? Asi sa musíme sústrediť na slová proroka Malachiáša: Oni budú mojím zvláštnym vlastníctvom. Boh nás od krstu vlastní.

To ďalšie – myslím problém viery, či dôvery v Boha – Nebeského otca, si musíme vysporiadať my sami. A darí sa vám to. Preto ste tu, preto toto čítate.

Keďže mentalita človeka je rovnaká, tak ako za čias Malachiáša, ďalších prorokov, ako za čias Pána Ježiša, sú ľudia, ktorí uveria v dobrotu Božiu a napĺňa to ich život. Prosme, aby sme k nim patrili aj my.   

Turzovka, 12.10.2017

Úvahu nad dnešným Božím slovom môžete nájsť i na:  http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/553-stvrtok-27-tyzdna

Tiež na:  http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1044-stvrtok-27-tyzdna-2

 

 

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.