Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Jon 3, 1-10, Lk 10, 38-42

Jeden pán mi včera vyrozprával príbeh brata jeho zaťa.

Študoval veľmi úspešne. Na internáte býval s Indami. Tí ho zasvätili do ich spirituality a úplne ho „dorobili“ (jeho výraz). Nič nerobil, len meditoval, stal sa úplne ľahostajný k životu, o nič sa nestaral... Brat mu zohnal garsónku, tú úplne „zhumpľoval“ (opäť slovo vyprávača). Predčasne zomrel.

Uvedomujeme si potrebu vyváženosti medzi ora et tabora (modli sa – medituj a pracuj), medzi pôstom a jedením, medzi počúvaním Božieho slova a činnosťou. Asketická literatúra hovorí, že čnosť je v strede. Ťažko povedať čo je ten „stred“, ale na základe povedaného to aspoň tušíme.

Dokresľuje nám to aj dnešné Božie slovo. Keď Jonáš prišiel do Ninive obyvatelia Ninive uverili v Boha, vyhlásili pôst a od najväčšieho po najmenšieho sa obliekli do vrecoviny... Kráľ nariadil nech nič neokúsia ľudia ani zvieratá, dobytok a ovce nech sa nepasú, ani vodu nech nepijú! Ľudia i zvieratá nech sa oblečú do vrecoviny a hlasno volajú k Bohu a nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré pácha. Nemohli sa však stále kajať. Museli skončiť dní kajúcnosti a museli sa dať do práce.

Mária ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo nemohla stále sedieť pri Ježišovi. Lepší podiel, ktorý si vybrala sa jej neodníme až vo večnosti. Hneď po odchode Ježiša sa musela dať do práce ako Marta, ak chcela plniť vôľu Pána.

Poznám dvoch mužov, ktorí radi chodia do kostola, modlia sa, ale nechce sa im pracovať., žijú z dôchodku svojich rodičov. Vyberajú si lepši podiel, ale pre seba. Je lepší aj pre ich rodiny, a tým  pre Boha – teda či to on chce?

Musíme sa pýtať, či to čo robíme je dobré, či je to vôľa nášho Stvoriteľa. Niekedy sa musíme meniť a niekedy radikálne.

Mal som problém s dverami. Prišiel mi pomôcť pán, keď som poďakoval za opravu poznamenal: Na čašníka dobre. Bol som prekvapený – bol skutočne vyučený čašník, ale teraz robí niečo úplne iné. V ostatnom čase mnohí museli zmeniť zamestnanie a v novom im to ide celkom dobre. Akoby platilo: Šikovný je všade šikovný. Ich šikovnosť je v tom, že sa vedia prispôsobiť, pracovať na sebe. Lenivec je vždy lenivcom.

Keď sa s čašníka stane zručný remeselník, keď sa Ninivčania dali na pokánie, prečo by sme sa nezmenili aj my.

Staškov, 10.10.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.