Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Neh 8, 1-4a. 5-6. 7b-12, Lk 10, 1-12

Ako miništrant som chodil s pánom farárom po kolede.

Jedna pani pri svätení domu hovorila, že nás je v kostole stále menej. Pán farár povedal: Aj pod krížom ich bola len hŕstka. Domáca pani potom rozšírovala: Ten náš farár sa vôbec nesnaží, je málo horlivý, stačí mu pár ľudí v kostole.

Uvedomil som si, že aj o mne si to mohli pomyslieť farníci na farskej katechéze. Povedal som tam, že Ježišovi nešlo nikdy o masy, skôr sa im vyhýbal. Nešlo mu o kvantitu, ale o kvalitu. Zjavné je to v Kafarnaume po eucharistickej reči. Vôbec nepresviedča šomrajúcich, že je to tvrdá reč. Neťahá ich späť. Apoštolov sa iba pýta: Aj vy chcete odísť?

Dnes hovorí: „Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy.“ Nekáže sa im nejako zvlášť vnucovať, káže ponúkať.

Pozor, to vôbec neznamená, že Pánovi nezáležalo na ľuďoch. Kvôli každému sa obetoval na kríži. Veď aj dnes sme počuli, že mu je ľúto keď vidí mnohých ako ovce bez pastierov a povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!“

Tu sa automaticky vynára otázka: Načo prosiť! Boh chce spasiť všetkých ľudí, jeho Syn povedal apoštolom: Ja som si vás vyvolil... Dnes opäť volí ďalších. Načo prosiť Pána žatvy? Čo my s tým máme?

Každá modlitba aj nás formuje. Snažíme sa o to o čo s modlíme. Ak je správna, tak nás pohýna ku skutkom. V tomto prípade do žatvy. A na Pánovu žatvu je povolaný každý pokrstený človek. Čo to znamená? Znamená to byť v rodine, práci, škole, spoločnosti taký, aby ľudia spoznali dobrotu Nebeského Otca. Znamená to ohlasovať slobodu ľuďom, ktorí sú v okovách hriechu. Znamená to ísť proti štruktúram, ktoré odmietajú Božie prikázania. Cez každého jedného z nás môže Pán žatvy konať.

Malo by to byť tak ako s Izaiášom, ktorý zvolá: Tu som Pane, pošli mňa! Takže sme poslaní a máme to poslanie plniť ochotne!

Ďalej: Boh vždy pôsobí cez iných. V prvom čítaní sme počuli čo dokázal Ezdráš a Nehemiáš! Čítali knihu zákona, ktorý dal Pán Izraelu od skorého rána do poludnia,  a ľudia padli na kolená, skláňali sa k zemi a klaňali sa Bohu. Úžasne čo ti dvaja vyvolení boží dokázali, veď všetok ľud plakal, keď počul slová Zákona.

Aj napriek tomu, že nevieme ako pôsobí mechanizmus modlitby, prosme aby Pán žatvy poslal robotníkov na svoju žatvu. Veď my chceme, aby čím viacerí pochopili, že rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce (refrén).

Turzovka, Dom sv. Jozefa, 5.10.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2019.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.