Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Zach 8, 20-23, Lk 9, 51-56

Podmanené národy zvykli prijímať bohov víťazov.

Víťazné národy si zas zobrali božstva podmanených národov, a tým naznačili, že ich modly sú silnejšie.

Videli sme to keď Filištínci ukoristili  archu, dali ju k svojej modle Dagonovi (1 Sam 5-6). Aj starozákonný ľud veľmi ochotne prijímal modly víťazných národov (nielen Dagona, ale aj Aštartu, Molocha, i víťazných Rimanov (pozri knihu Machabejcov). Dokonca aj múdry Šalamún s manželkami prijímal aj ich modly.

Preto Sväté písmo hovorí s obdivom o Danielovi a jeho spoločníkoch, ktorí odolali v Babylonskom zajatí a obdivujeme napr. bl. Titusa Zemana a jemu podobných, ktorí odolali v totalite. V dnešnom prvom čítaní sme počuli proroka Zachariáša hovoriť o mesiášskych časoch, keď izraeliti budú verní Bohu a budú k nemu privádzať i cudzincov. V tých dňoch desať ľudí zo všetkých národov rozličných jazykov chytí judejského muža za okraj rúcha a povie: „Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.“

Stalo sa to? Stalo a možno povedať, že doslova. Veď už za čias sv. Pavla na jedného Izraelitu, ktorý sa stal kresťanom pripadlo minimálne 10 pohanov z rozličných národov. Samotný Pavol priviedol do Cirkvi nie 10 pohanov, ale... No, kto by sa odvážil odhadnúť počet.

Spontánne prichádzame k otázke: Ako je to so mnou? Privádzam iných k Ježišovi? Alebo sa pridávam k víťazom  - ich modlám. Pred rokmi sa mnohí kresťania pridali k modle, ktorá sa volala „kariéra“. Pridávali sa ku kosáku a kladivu, aby šli po víťaznej vlne. Vidíte – nič nové pod slnkom.

Aké modly víťazia teraz? Pôžitkárstvo, sláva, peniaze. Nehovoria mnohí: Ja chodím do kostola, modlím sa, a... A opúšťajú Boha a idú za modlami, lebo sa im zdá, že tie víťazia.

Čo robiť, aby sa nás chytili za okraj rúcha a povedali: „Pôjdeme s vami“? Pán Ježiš pokarhal Jakuba a Jána a dal im príklad správneho postoja. Nepreklínajte, buďte mierni, odpúšťajúci. Keď sa Jakub a Ján takí stali, potom za nimi išli z mnohých národov, ktorým hlásali evanjelium.

Ak sa my zbavíme modiel dneška – spomínanej požívačnosti, hedonizmu, ostrých lakťov, budeme príkladom pre iných a priblížime im Ježiša.  

Turzovka, Dom sv. Jozefa, 3.10.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2018.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.