Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Kol 3, 1-11, Lk 6, 20-26

Keď sa môj pes prvý raz ocitol v záhrade pri železnici, tak ho vlak rozčúlil, že sa rozbehol za nim.

Nevšimol si vo svojom zápale „odohnať draka“, že končí záhrada a vpálil do pletiva.

Tak je to niekedy aj s človekom. Keď sa do niečoho zaangažuje, zapáli, zabudne na okolie a žije len pre tú vec. Čo môže byť aj pozitívne – ak sa angažuje pre dobro.

Príkladom v tom nám je sv. Pavol, pre ktorého, žiť, bolo Kristus. Kolosanom i nám odkazuje: Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu.

Aké je to zomretie? Pre život. Pekne to vyjadruje modlitba dňa poslednej nedele: Láskavá Otče,... s otcovskou láskou sprevádzaj všetkých, čo veria v Krista, aby dosiahli pravú slobodu a večný život. S Kristom sa rodíme pre život v slobode.

Toto zaangažovanie sa pre Ježiša – zmŕtvychvstalého nám má pomôcť umŕtviť svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba! A tiež odložiť hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst.

Starí asketickí spisovatelia radi používajú v tomto smere prirovnanie so žeravým železom. Ak sa hoc aj hrdzavé železo dostane do vyhne, očistí sa, stane sa kujné.  Práve toto zaangažovanie sa, zapálenie pre Krista nám pomôže očistiť sa od hriechov a zlozvykov. Preto myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! – vyzýva Pavol.

Potom nám nebudú robiť problém ani blahoslavenstva, ktoré sme počuli v evanjeliu.

Prečítajte si za domácu úlohu blahoslavenstva z pohľadu sv. Pavla – ako keby to hovoril Pavlovi. Absolútne sa na ňom spĺňajú. Čo by mal z bohatstva, slávy sveta... všetko mal v Kristovi a s Kristom.

Potom ich prečítajme, ako keby ich hovoril len nám. To vlastne nikdy nemáme čítať, či počúvať „akokeby“ pre nás, ale vždy je to pre nás!

Všimnite si deti. Nechce sa im vstavať do školy, možno kostola. Ako ochotne vstavajú keď idú na výlet, Nechce sa im ani spať.

Veľký mysliteľ Pierre Teilhard de Chardin povedal, že ho fascinuje žena, ktorá je uchvátená ideálom. Rozšírme to i na nás.  Sme uchvátení ideálom Krista?

Takže, záleží na nás, či budeme pohodlní, mľandraví, unudení, alebo zapálení pre evanjeliom. Na tom sa to všetko zvŕta.

Turzovka, 13.9.2017
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.